Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

TDTU thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT cho 38 ngành tiêu chuẩn và 17 ngành chất lượng cao

Chương trình tuyển sinh đại học chính quy 2018

Chương trình tuyển sinh đại học chính quy 2018

Năm 2018, TDTU tuyển sinh đại học chính quy cho 03 chương trình đào tạo

Tuyển sinh Đại học liên kết quốc tế

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế

TDTU xét tuyển theo nhiều phương thức, sinh viên có cơ hội nhận bằng cử nhân quốc tế

Thông tin tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế

Thông tin tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế

TDTU liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài có uy tín

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến chương trình liên kết quốc tế

Tuyển sinh Sau đại học

Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh

Các thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ

Cao học

Cao học

Các thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

Khóa ngắn hạn sau đại học

Khóa ngắn hạn sau đại học

Tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn sau đại học

Tuyển sinh Cao đẳng

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Sinh viên theo học chương trình cao đẳng được cam kết có tỷ lệ việc làm trên 98% trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp.

Chọn Đại học Tôn Đức Thắng, tại sao?

Học phải ngành, hành đúng nghề!

Cùng học, cùng chơi, cùng khám phá. Bạn đã sẵn sàng?

Cùng học, cùng chơi, cùng khám phá. Bạn đã sẵn sàng?

Hành trình trải nghiệm sinh viên tập sự tại Đại học Tôn Đức Thắng