Nhảy đến nội dung
x

Các cơ sở đào tạo

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học công lập trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt nam. Được thành lập năm 1997, đến nay Đại học Tôn Đức Thắng đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt nam và trên đường xác định vị trí trong danh sách các trường đại học tốt nhất châu Á.

CS TAN PHONG.jpg

CS NGO TAT TO.jpg

CS NHA TRANG.jpg

CS BAO LOC.jpg

CS CA MAU.jpg