Nhảy đến nội dung
x

Đại học

Tuyển sinh đại học chính quy 2018

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

Các phương thức tuyển sinh đại học năm 2018

Nộp hồ sơ - tra cứu hồ sơ

Nộp hồ sơ - tra cứu hồ sơ

Hướng dẫn nộp hồ sơ và tra cứu hồ sơ tuyển sinh

Thi năng khiếu

Thi năng khiếu

Hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu

Ngành tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Các tổ hợp xét tuyển và các ngành tương ứng

Kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Hướng dẫn tra cứu kết quả tuyển sinh năm 2018

Các chương trình đại học chính quy

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình tiêu chuẩn

Chương trình đào tạo tiêu chuẩn theo Top 100 đại học tốt nhất thế giới

Chương trình chất lượng cao

Chương trình chất lượng cao

Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao với nhiều ưu điểm vượt trội

Chương trình luân chuyển campus

Chương trình luân chuyển campus

Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau

Tuyển sinh đại học liên kết quốc tế

Chương trình đơn bằng và song bằng với các đại học danh tiếng thế giới