Nhảy đến nội dung
x

Học phí - Học bổng

1. Học phí chương trình tiêu chuẩn:

1.1. Học phí:

Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 về “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến 2020-2021”; Căn cứ tại Điều 5 của Nghị định này, Nhà trường thông báo mức học phí năm học 2018-2019 trình độ đại học - chương trình tiêu chuẩn, tuyển sinh năm 2018 (bình quân chung toàn khóa học/năm & dựa trên khung chương trình đào tạo) theo khối ngành, ngành như sau):

a. Học phí trung bình:

+ Khối ngành (1): Khoa học xã hội, Kinh tế, Quản lý thể thao, Luật, Khách sạn, Du lịch  trung bình 18.500.000 đồng/năm;

+ Khối ngành (2): Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, Công nghệ; Nghệ thuật trung bình 22.000.000 đồng/năm;

+ Ngành Dược trung bình 40.000.000 đồng/năm.

- Mức học phí tạm thu khi sinh viên nhập học (năm 2018) như sau:

+ Khối ngành (1): 9.500.000đồng

+ Khối ngành (2): 11.000.000 đồng

+ Ngành Dược 20.000.000 đồng

- Dựa trên tổng số môn học của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2018-2019.

- Học phí các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

b. Kế hoạch thu học phí :

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học của sinh viên.

- Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính.

- Kế hoạch thu học phí của khóa tuyển sinh năm 2018 như sau:

+ Thu học phí nhập học:        theo thông báo hướng dẫn thủ tục nhập học

+ Thu học phí học kỳ 2:        Từ ngày 31/12/2018 đến 11/01/2018

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính

1.2. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

Học phí Tiếng Anh (từ Tiếng Anh 1 đến Tiếng Anh 3) và Tin học đã tính trong học phí theo khung chương trình đào tạo. 

a. Về Tiếng Anh:

Sinh viên nhập học sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh theo đề thi Cambridge English Placement Test:

- Trường hợp đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần được miễn.

- Trường hợp chưa đạt cấp độ Tiếng Anh 1, sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khung chương trình đào tạo).

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Tin học tương ứng.

1.3. Chính sách miễn-giảm, hỗ trợ học phí, học bổng, khen thưởng (xem tại đây):

a. Miễn - giảm, hỗ trợ học phí:

- Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn-giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với sinh viên diện chính sách, hộ nghèo (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ), phần học phí chênh lệnh giữa mức học  phí của Nhà trường với mức học phí được miễn giảm của Nhà nước, sẽ được Nhà trường hỗ trợ tùy vào kết quả học tập và rèn luyện cả năm của sinh viên.

- Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước được hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Học bổng:

- Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện: Những sinh viên đạt kết quả học tập Giỏi, Xuất sắc trong năm học được Nhà trường xét, cấp học bổng.

Riêng những sinh viên đạt loại Khá và có điểm rèn luyện Xuất Sắc sẽ được đề xuất xem xét từng trường hợp cụ thể.

- Học bổng sinh viên nghèo vượt khó: Những sinh viên thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt  khó đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng.

- Học bổng sinh viên ở nội trú Ký túc xá: Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động Ký túc xá hoặc sinh viên nội trú nghèo vượt khó học tập; không vi phạm nội qui, qui chế sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng.

- Học bổng dành cho sinh viên là cán bộ hoặc là con, anh chị em ruột cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp Huyện trở lên; học bổng dành cho anh, chị, em ruột cùng học tại trường; là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con hoặc vợ, chồng giảng viên, viên chức của Nhà trường; … đều có chính sách miễn giảm học phí cụ thể.

c. Khen thưởng:

Những sinh viên đạt kết quả cao về kỹ năng (ngoại ngữ, tin học, …), về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học, về các hoạt động văn thể mỹ … đều được Nhà trường khen thưởng.

Trên đây là thông báo về học phí năm học 2018-2019 các ngành trình độ đại học chương trình tiêu chuẩn, tuyển sinh năm 2018. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

2. Học phí chương trình chất lượng cao:

2.1. Học phí:

Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 về “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến 2020-2021”; Căn cứ tại Điều 5 của Nghị định này, Nhà trường thông báo mức học phí năm học 2018-2019 trình độ đại học - chương trình Chất lượng cao, tuyển sinh năm 2018:

a. Học phí trung bình:

- Học phí năm học 2018-2019 chương trình Chất lượng cao (được tính bình quân chung toàn khóa học/năm & dựa trên khung chương trình đào tạo) xem phụ lục 1, mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng Tiếng Anh (xem phụ lục 3).

- Mức học phí tạm thu (chưa tính học phí Tiếng Anh) khi sinh viên nhập học (năm 2018) như sau:

+ Ngành: Kế toán; Tài chính-Ngân hàng; Việt Nam học chuyên ngành Du lịch; các ngành Điện-Điện tử; Công nghệ sinh học, Khoa học Môi trường: 15.000.000 đồng.

+ Ngành: các ngành về Công nghệ thông tin; các ngành về Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Luật; Kỹ thuật xây dựng: 18.000.000 đồng.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: 20.000.000 đồng (không tạm thu học phí Tiếng Anh)

- Mức tạm thu học phí Tiếng Anh: 10.000.000 đồng.

- Dựa trên tổng số môn học của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2018-2019, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2018-2019.

- Học phí các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

b. Kế hoạch thu học phí:

- Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ, dựa vào kết quả đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học của sinh viên.

- Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí theo thông báo của Phòng Tài chính.

- Kế hoạch thu học phí của khóa tuyển sinh năm 2018 như sau:

+ Thu học phí nhập học:    theo thông báo hướng dẫn thủ tục nhập học

+ Thu học phí học kỳ 2:    Từ ngày 31/12/2018 đến 11/01/2018

- Sinh viên đổi Biên lai học phí theo thông báo của Phòng Tài chính

2.2. Các môn kỹ năng Tiếng Anh, Tin học:

a. Về Tiếng Anh:

- Sinh viên được chọn một trong 02 chương trình Tiếng Anh (Little U.K và Inspire English) của Nhà Trường với những đặc trưng riêng về phương pháp, đội ngũ giảng viên, giáo trình, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đầu ra đạt trình độ B2 theo khung Năng lực ngôn ngữ quốc tế (CEFR). 

- Sinh viên nhập học sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh (trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

+ Sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh ở các cấp độ theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp chứng chỉ quốc tế còn giá trị thời hạn, sẽ được miễn và không đóng học phí các học phần Tiếng Anh được miễn.

+ Trường hợp chưa đạt cấp độ Natural English 2 (đối với chương trình Little U.K) hoặc cấp độ Tiếng Anh 1 (đối với chương trình Inspire English), sinh viên phải học bổ sung các học phần Tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần Tiếng Anh dự bị này (ngoài khung chương trình đào tạo).

- Các cấp độ đào tạo và mức học phí theo Chương trình Little U.K và Inspire English được ghi trong phụ lục 3 (đính kèm).

b. Về Tin học:

Sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) quốc tế đạt 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho học phần Tin học tương ứng.

2.3. Chính sách miễn-giảm, hỗ trợ học phí, học bổng, khen thưởng (Phụ lục 2 - theo định mức của chương trình tiêu chuẩn): 

a. Miễn-giảm, hỗ trợ học phí:

- Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn-giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với sinh viên diện chính sách, hộ nghèo (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ), phần học phí chênh lệnh giữa mức học  phí của Nhà trường với mức học phí được miễn giảm của Nhà nước, sẽ được Nhà trường hỗ trợ tùy vào kết quả học tập và rèn luyện cả năm của sinh viên.

- Hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước được hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Học bổng:

- Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện: Những sinh viên đạt kết quả học tập Giỏi, Xuất sắc trong năm học được Nhà trường xét, cấp học bổng.

Riêng những sinh viên đạt loại Khá và có điểm rèn luyện Xuất Sắc sẽ được đề xuất xem xét từng trường hợp cụ thể.

- Học bổng sinh viên nghèo vượt khó: Những sinh viên thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt  khó đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng.

- Học bổng sinh viên ở nội trú Ký túc xá: Sinh viên có nhiều thành tích đóng góp cho các hoạt động Ký túc xá hoặc sinh viên nội trú nghèo vượt khó học tập; không vi phạm nội qui, qui chế sẽ được Nhà trường xét, cấp học bổng.

- Học bổng dành cho sinh viên là cán bộ hoặc là con, anh chị em ruột cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp Huyện trở lên; học bổng dành cho anh, chị, em ruột cùng học tại trường; là cháu thuộc dòng họ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; là con cháu thuộc các gia đình trước đây ở trên đất của cơ sở Tân Phong; là con hoặc vợ, chồng giảng viên, viên chức của Nhà trường; … đều có chính sách miễn giảm học phí cụ thể.

c. Khen thưởng:

Những sinh viên đạt kết quả cao về kỹ năng (ngoại ngữ, tin học, …), về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học, về các hoạt động văn thể mỹ … đều được Nhà trường khen thưởng.

Trên đây là thông báo về học phí năm học 2018-2019 các ngành trình độ đại học chương trình Chất lượng cao, tuyển sinh năm 2018. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.