Nhảy đến nội dung
x

Chương trình tiếng Anh

Sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng sẽ được học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh với các cấp độ phù hợp với năng lực của từng sinh viên để khi hoàn thành hết khung chương trình, sinh viên đạt được trình độ nhất định để có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc và trong cuộc sống.

(Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung - Anh không học chương trình tiếng Anh giao tiếp).

1.TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

- Chuẩn đầu ra Tiếng Anh chương trình tiêu chuẩn:  Sinh viên chương trình tiêu chuẩn sau khi hoàn thành chương trình sẽ đạt được trình độ B1 (quốc tế), từ IELTS 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương). 

Qui định tiếng Anh các lớp tiêu chuẩn

- Chương trình Tiếng Anh và Khung xếp lớp tiếng Anh tiêu chuẩn (áp dụng khóa TS 2018)
Sinh viên Năm 1 khi nhập học nếu không xuất trình được các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, PET còn thời hạn (mức điểm qui định ở khung miễn học phần) sẽ phải tham gia kỳ thi xếp lớp Cambridge Placement Test (CPT) hay còn gọi là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa.

Cấp độ lớp của sinh viên được xếp căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (do sinh viên nộp vào).

Đối với sinh viên không tham dự kỳ thi hoặc có điểm CPT < 30, phải học bổ sung thêm các học phần tiếng Anh dự bị tập trung trước khi vào học chương trình tiếng Anh chính thức.

STT

TÊN HỌC PHẦN

Thời gian học

Điểm xếp lớp CPT

Điểm IELTS

Điểm

TOEFL iBT

Điểm

Cambridge Exams

Điểm Cambridge BEC

Điểm

BULATS

 

 

Trên lớp

E-learning

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TẬP TRUNG

1

Tiếng Anh DB 1

75

25

< 15

 

 

 

 

 

2

Tiếng Anh DB 2

75

25

15 đến < 20

 

 

 

 

 

3

Tiếng Anh DB 3

75

25

20 đến < 30

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

4

Tiếng Anh 1 (5 tc)

75

25

30 đến < 40

4.0

≥ 31

KET/PET ≥ 120

 

≥ 20

5

Tiếng Anh 2 (5tc)

75

25

40 đến < 50

4.5

≥ 34

 PET ≥ 120

Preliminary

≥ 120

≥ 30

6

Tiếng Anh 3 (5tc)

75

25

5.0

≥ 45

PET ≥ 140

Preliminary

≥ 140

≥ 40

Hướng dẫn thi CCQT

18

10

Riêng đối với khóa tuyển sinh 2018, việc công nhận chứng chỉ  TOEIC quốc tế (02 kỹ năng)  để miễn thi xếp lớp đầu vào và chuẩn đầu ra như sau: SV có chứng chỉ TOEIC được công nhận miễn các học phần tiếng Anh theo mức tương ứng Tiếng Anh 1 ≥ 450; Tiếng Anh 2 ≥ 500; Tiếng Anh 3 ≥ 550.

- Các quy định về học Tiếng Anh:

+ Sinh viên ở trình độ Tiếng Anh dự bị 3 trở xuống, phải đăng ký học Tiếng Anh tối thiểu 2 cấp lớp một học kỳ cho đến khi đảm bảo lộ trình chuẩn của chương trình; Sinh viên chưa đạt Tiếng Anh 3, phải đăng ký học Tiếng Anh ít nhất 01 cấp lớp/học kì.

+ Sinh viên không đạt được các cấp độ Tiếng Anh tối thiểu theo quy định thuộc lộ trình đào tạo của TDTU, sinh viên không được phép đăng ký các môn học khác/môn chuyên ngành  để tập trung học Tiếng Anh đạt yêu cầu theo quy định.

2.TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Với chủ trương đào tạo đạt chuẩn đầu ra tầm quốc tế, chương trình tiếng Anh luôn được TDTU quan tâm đầu tư. Bên cạnh việc tạo môi trường học tập bằng tiếng Anh, Nhà trường xây dựng và giới thiệu đến sinh viên hai chương trình đào tạo tiếng Anh với những đặc trưng riêng về phương pháp, đội ngũ giảng viên, giáo trình, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đầu ra đạt trình độ B2 theo khung Năng lực ngôn ngữ quốc tế (CEFR).

Chương trình Little UK với quy mô có thể đáp ứng đào tạo được 1.000 sinh viên. Trường sẽ ưu tiên cho những sinh viên đăng ký trước cho đến khi đủ số lượng. Những trường hợp đăng ký sau khi đã đủ số lượng, Trường sẽ chuyển cho sinh viên học theo chương trình Inspire English.

(Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao không học chương trình tiếng Anh giao tiếp. Sinh viên không cần phải chọn Chương trình học tiếng Anh này).

Chương trình Inspire English (xem tại đây)

Chương trình Little UK (xem tại đây). Xem video giới thiệu về Little UK (tại đây)