Nhảy đến nội dung
x
Thông báo Điểm trúng tuyển đại học chương trình học 02 năm đầu học tại các cơ sở
Đợt xét tuyển bổ sung chương trình năm đầu tại các cơ sở Bảo Lộc, Nha Trang
Danh sách hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung - Cập nhật ngày 23/08/2018
Danh sách hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung cập nhật ngày 23/8/2018
Thông báo Xét tuyển bổ sung đại học chương trình học 02 năm đầu học tại các cơ sở
TDTU thông báo xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 2 năm đầu tại cơ sở của Trường
Thông báo dự kiến xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 02 năm đầu học tại các cơ sở
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) dự kiến xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 2 năm đầu tại cơ sở của Trường
Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 theo Phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia
Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT - Đợt 2
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT - Đợt 2