Nhảy đến nội dung
x
Thông báo nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu 2018
TDTU gia hạn thời gian nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu từ trường khác đến 17h00 ngày 29/7/2018
Hướng dẫn làm thủ tục nhập học năm 2018
Hội đồng tuyển sinh thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhập học 2018
Thông báo kết quả xét tuyển nhóm ngành năng khiếu theo Phương thức 2 - Đợt 1
Điểm trúng tuyển nhóm ngành năng khiếu xét tuyển theo kết quả học tập THPT - Đợt 1
Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo điểm thi THPT 2018) các ngành trình độ đại học năm 2018
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018 theo điểm thi THPT quốc gia 2018
Thông báo tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2 ngày 06-07/7/2018
Thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 2 nhận Giấy báo dự thi tại TDTU từ ngày 03/7/2018
Kết quả sơ tuyển Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT - Đợt 1
Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo kết quả sơ tuyển năm 2018 của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT - Đợt 1