Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Tiếng Anh

Sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ được học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh với các cấp độ phù hợp với năng lực của từng sinh viên để khi hoàn thành hết khung chương trình, sinh viên đạt được trình độ nhất định để có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc và trong cuộc sống.

Với chủ trương đào tạo đạt chuẩn đầu ra tầm quốc tế, chương trình tiếng anh dành cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo quốc tế luôn được TDTU quan tâm đầu tư. Bên cạnh việc tạo môi trường học tập bằng tiếng Anh, Nhà trường xây dựng và giới thiệu đến sinh viên hai chương trình đào tạo tiếng Anh với những đặc trưng riêng về phương pháp, đội ngũ giảng viên, giáo trình, nhưng cùng hướng đến mục tiêu đầu ra đạt trình độ B2 theo khung Năng lực ngôn ngữ quốc tế (CEFR). 

Khi thí sinh được tiếp nhận vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế nếu chưa có chứng chỉ tiếng anh quốc tế B2 hoặc tương đương còn thời hạn sẽ được thi xếp lớp và phải tham gia học chương trình tiếng Anh của trường ( chọn 1 trong 2 chương trình ) theo các cấp độ lớp của chương trình như sau: 

- Chương trình Little UK (xem tại đây). Xem video giới thiệu về Little UK (tại đây)

- Chương trình Inspire English (xem tại đây)

Không gian Anh ngữ.jpg