Nhảy đến nội dung
x

Bảo hộ lao động- 7850201

Bảo hộ lao động

Khoa giảng dạy

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Thời gian: 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành:

Ngành Bảo hộ lao động (Occupational Safety and Health) đạo tạo sinh viên trở thành kỹ sư trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp (OHS). Kỹ sư OHS có năng lực tư vấn, tham mưu và triển khai cho doanh nghiệp các giải pháp về kỹ thuật,quản lý, và huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và tài sản cho doanh nghiệp. Kỹ sư OHS làm việc trong tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, không phân biệt loại hình sản xuất kinh doanh.

Chương trình đạo tạo kỹ sư được thiết kế với hơn 40% thời lượng sinh viên được học tại doanh nghiệp, phòng thí nghiệm, thực hành với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực OHS và các chuyên gia OHS đang làm việc tại doanh nghiệp

Tốt nghiệp ngành, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

  • Tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
  • Ngoại ngữ: IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
  • Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản lý dự án.
  • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động.

2.Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư OHS có đầy đủ năng lực làm ở các vị trí sau trong tất cả các doanh nghiệp:

  • Tư vấn xây dựng hệ thống OHS theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Vận hành và đánh giá hệ thống OHS
  • Quản lý rủi ro trong lao động
  • Đánh giá viên các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường doanh nghiệp

Hiện nay 100% sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành; hơn 50% sinh viên có việc làm vào năm cuối hoặc được doanh nghiệp tuyển chọn ngay từ khi còn học tại Trường.

3.Chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra 

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 047