Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý du lịch và giải trí - Đại học Penghu

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH Penghu

Website: http://www.npu.edu.tw/eng

 

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Q7, Tp. HCM.
 • Giai đoạn 2: 2 năm học tại Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu.

2. Văn bằng: Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được 2 bằng đại học

 • Đại học Tôn Đức Thắng cấp bằng cử nhân ngành Việt Nam học, chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch;
 • Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu cấp bằng cử nhân quản trị kinh doanh ngành du lịch và giải trí. Văn bằng có giá trị quốc tế, đồng thời được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận.

3. Mục tiêu đào tạo

3.1. Kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về lịch sử văn hóa xã hội về Việt Nam và các nước; Kiến thức chung về du lịch và kinh doanh du lịch, kiến thức chuyên sâu về các loại hình du lịch cơ bản như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa;

Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; kiến thức về quy trình và thủ tục tổ chức, điều hành hướng dẫn các chương trình du lịch.

Hiểu, phân tích, đánh giá, vận dụng được những quan điểm, lí thuyết, các vấn đề cơ bản của khoa học du lịch vào thực tiễn hoạt động nghiên cứu và kinh doanh, quản lí du lịch.

Hiểu, phân tích, đánh giá, vận dụng được những nguyên tắc, kĩ năng cơ bản trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng, thoả mãn nhu cầu khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững.

Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức trong hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lí, điều hành, kinh doanh du lịch.

3.2. Kỹ năng:

 • Thành thạo kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đơn vị kinh doanh của ngành du lịch, dịch vụ, tự khẳng định năng lực và phẩm chất của mình trong tập thể, trong tổ chức.
 • Kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ du lịch, nhà hàng - khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, kinh doanh của các nhà hàng - khách sạn, chuyên kinh doanh phục vụ du khách, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm
 • Trang bị kỹ năng về nghiệp vụ du lịch, bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, thương lượng, nghiên cứu và dự báo du lịch, kỹ năng tổ chức và hướng dẫn các hoạt động du lịch
 • Biết lập kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai trong ngành quản lý du lịch và dịch vụ.
 • Có khả năng khai thác sản phẩm du lịch, tổ chức quản lý trong hoạt động kinh doanh du lịch.

3.3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

Có nhân cách đạo đức tốt, tinh thần đoàn kết giúp đỡ mọi người; Có tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt; Có ý thức trách nhiệm công dân, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.

4. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như:

 • Chuyên viên tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam;
 • Chuyên viên tại các bộ phận kinh doanh, marketing, quản lý tại các công ty cung cấp dịch vụ du lịch như: khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch; hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, thuyết minh viên tại điểm; Nhân viên kinh doanh trong các bộ phận: chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour, tổ chức sự kiện,...
 • Chuyên viên phụ trách các Phòng ban, các trung tâm thuộc Bộ và Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch như: trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch, Quy hoạch du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch,...
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

5. Khung chương trình đào tạo:

5.1. Khung chương trình đào tạo giai đoạn 1 (học tại Đại học Tôn Đức Thắng)

5.1.2. Kiến thức giáo dục đại cương

STT

Tên môn học (tiếng Anh)

Tên môn học (tiếng việt)

Số tín chỉ

1

University learning methods

Phương pháp học đại học

1

2

Negotiation and bargaining

Đàm phán và thương lượng

1

3

Teamwork skills

Kỹ năng làm việc nhóm

1

4

Fundamentals of Informatics 1

Cơ sở tin học 1

2

5

Fundamentals of Informatics 2

Cơ sở tin học 2

2

6

Swimming

Bơi lội

0

7

Physical Education 1

Giáo dục thể chất 1

0

8

Physical education 2

Giáo dục thể chất 2

0

9

Introduction of Laws

Pháp luật đại cương

2

10

Introduction to Vietnam culture

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

11

The basic principles of Marxism – Leninism

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

5

12

Ho Chi Minh Ideology

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

13

Revolutionary ways of Communist Party of Vietnam

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

14

National defense education 1

Giáo dục quốc phòng 1

0

15

National defense education 2

Giáo dục quốc phòng 2

0

16

National defense education 3

Giáo dục quốc phòng 3

0

Tổng số tín chỉ tích lũy

22

5.1.3. Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

1

Meanings and learnings: Is there a reason why?

Ý nghĩa và định hướng học tập

 

1

2

The Evolution of World Cuisine

Sự phát triển của Ẩm thực thế giới

2

3

Healthy Lifestyle

Lối sống lành mạnh

1

4

Introduction to Sociology

Nhập môn xã hội học

3

5

Environment and Development

Môi trường và phát triển 

2

6

World Civilizations History

Lịch sử văn minh thế giới

3

7

Ethics & Social Responsibility

Đạo đức và trách nhiệm xã hội

2

8

Managing Human Resources in Tourism.

Quản lý nguồn nhân lực trong du lịch

3

9

Introduction to region studies

Nhập môn khu vực học

2

10

Introduction to Statistics for Business                                                

Tổng quan về thống kê trong kinh tế

3

11

Introduction to Tourism Industries                 

Tổng quan về ngành công nghiệp du lịch

3

12

Tourism English

Tiếng Anh chuyên ngành

2

13

Tourism Law

Luật du lịch

2

14

Tourism Social Sciences

Xã hội học du lịch

3

15

Tourism Economics

Kinh tế du lịch

2

16

Analysing and Interpreting Research

Các phương pháp nghiên cứu xã hội

2

17

Tourism Policy and Planning

Chính sách du lịch và quy hoạch

3

18

Accounting and Control in Hospitality and Tourism.

Kế toán và kiểm soát trong du lịch và nhà hàng, khách sạn

3

19

Elective course (choose 1):

Môn tự chọn (chọn 1)

 

 

Leisure and Society

Giải trí và xã hội

2

Urban Tourism

Đô thị du lịch

2

Tổng số tín chỉ tích lũy

44

5.2. Khung chương trình đào tạo giai đoạn 2 (học tại Đại học Penghu)

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

1

Special Events Tourism

2

2

Tour Planning

2

3

Geo Tourism

3

4

Service Industry Management

3

5

Psychology and Behavior in Tourism

2

6

Tourism Marketing

3

7

The Planning and Management of Mice Industry

3

8

Outdoor Recreation Management

2

9

Leisure Product Development

3

10

International Etiquettes

2

11

Tourism and Leisure Resources Investigation

3

12

Travel Agency: Principles, Practices, and Operations

3

13

Recreational Fishery and Tourism

3

14

Marine Tourism

2

15

Cultural Tourism

2

16

Ecotourism

2

17

Recreational Farms Management

2

18

National Park Tourism

2

19

Internships

10

20

Cruise Tourism Management

2

21

World Heritage Tourism

2

22

Casino & Gaming Tourism

2

23

Adventure Tourism

2

24

Tourism Safety and Risk Management

2

25

Management of Bed and BreakfastOperations

2

26

Seminar for Tourism and Leisure

2

Tổng số tín chỉ tích lũy giai đoạn 2

68