Nhảy đến nội dung
x

Quy hoạch vùng và đô thị- 7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Khoa giảng dạy

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

 • Thời gian 4,5 NĂM

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Chương trình đào tạo: 

Chương trình Quy hoạch vùng đô thị xây dựng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xếp hạng các trường đại học nằm trong top 100 trên thế giới. Với nội dung chương trình hiện đại, linh hoạt và chú trọng rèn luyện khả năng quy hoạch tích hợp, quản lý đô thị, thiết kế đô thị đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, các công ty trong nước và nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước trong dài hạn. Quy hoạch vùng đô thị đào tạo ra những kỹ sư quy hoạch có tư duy và khả năng quy hoạch tích hợp. 

Thế mạnh của ngành Quy hoạch vùng và đô thị là hợp tác quốc tế sâu - rộng thông qua trao đổi sinh viên, các đồ án, các seminar, workshop với các sinh viên, giáo sư, chuyên gia nước ngoài để có cái nhìn quốc tế đa chiều, cập nhật các xu hướng mới, xác định ra những điểm mạnh/ yếu từ đó có những hướng phát triển riêng cho mình. Đặc biệt, ngành Quy hoạch vùng và đô thị khuyến khích sinh viên tham gia các nghiên cứu khoa học tạo tiền đề cho sự say mê khoa học để làm nghiên cứu hoặc học lên cao hơn sau khi tốt nghiệp. 

2. Kiến thức và kỹ năng đạt được:

 • Hiểu, biết vận dụng khoa học công nghệ, lập và tổ chức quy hoạch, quản lý đô thị cùng với quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đô thị, quy hoạch giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, di sản và bảo tồn, quản lý môi trường, quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng, luật lệ, phát triển kinh tế vùng, hoạch định và thực hiện chính sách. 
 • Kiến thức về cấu trúc không gian đô thị (thiết kế cấu trúc vật thể) và công tác phát triển đô thị, lập và đánh giá được các đồ án quy hoạch đô thị;
 • Khả năng phân tích thông tin: tự nhiên, xã hội, môi trường, kinh tế; 
 • Nắm vững tác động môi trường và xã hội và các quyết định quy hoạch lên cộng đồng; 
 • Khả năng làm việc với cộng đồng; 
 • Khả năng hoạt động như một người trung gian hòa giải khi xung đột lợi ích cộng đồng; 
 • Hiểu biết về mối quan hệ giữa quy định sử dụng đất đai với dịch vụ; 
 • Thuần thục các công cụ GIS và các công cụ tin học chuyên ngành. 

3. Tố chất phù hợp với ngành:

 • Khả năng bao quát, phân tích và tổng hợp;
 • Yêu thích nâng cao chất lượng cuộc sống của con người,

4. Cơ hội nghề nghiệp:

 • Viện nghiên cứu, trung tâm, các cơ quan quản lý ban ngành của nhà nước, các công ty trong nước và nước ngoài, các tổ chức phi chỉnh phủ liên quan đến đô thị, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, giao thông, kiến trúc
 • Làm việc trực tiếp cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
 • Tham gia giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn.

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: 0937.031.090