Nhảy đến nội dung
x

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Việt Nam học-Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Thời gian 4 NĂM
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY -  HỌC TIẾNG VIỆT)

1.Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình học tiên tiến về quản lý du lịch của Trường Hong Kong Polytechnic University (Top 100 Trường đại học thế giới). Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế; trang bị những kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch. Qua đó, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng, tự tin với môi trường kinh doanh trong nước cũng như trong môi trường đa văn hóa.

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch, người học đạt được: 

 • Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức trong hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành, kinh doanh du lịch.
 • Phân tích, đánh giá, vận dụng được những kiến thức chuyên ngành của khoa học quản lý trong kinh doanh du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh điểm đến du lịch và công nghệ giải trí du lịch.
 • Có khả năng khai thác sản phẩm du lịch, tổ chức quản lý trong hoạt động du lịch.
 • Hiểu, phân tích, đánh giá được các vấn đề, giá trị, xu hướng của du lịch trong thời kì mới và bối cảnh kinh tế toàn cầu.
 • Có khả năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm vào công việc như: làm việc nhóm, giao tiếp du lịch, tổ chức sự kiện…
 • Trình độ ngoại ngữ: IELTS ≥ 5.0 (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương)
 • Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS quốc tế ≥ 750

2. Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ra trường có thể làm việc:

 • Nhân viên tại các bộ phận kinh doanh, marketing, quản lý tại các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch;
 • Chuyên gia tư vấn về hoạch định chiến lược kinh doanh, khai thác, xây dựng và cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch;
 • Làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam; 
 • Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại điểm,;
 • Chuyên viên phụ trách các bộ phận: lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ở các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch (Tổng cục du lịch, Sở/phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
 • Làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam; 
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về quản lý du lịch;
 • Tự tạo lập doanh nghiệp lữ hành mới với quy mô nhỏ.

3. Chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra 

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063