Nhảy đến nội dung
x

Các campus của TDTU

TDTU có cở sở chính tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh và các campus tại Khánh Hòa, Bảo Lộc, Cà Mau. Năm 2018, thêm một campus mới của TDTU được khởi công xay dựng tại Long Xuyên, An Giang.

CS TAN PHONG.jpg

CS NGO TAT TO.jpg

CS NHA TRANG.jpg

CS BAO LOC.jpg

CS CA MAU.jpg