Nhảy đến nội dung
x

Xã hội học - 7310301

Xã hội học

Khoa giảng dạy

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 • Văn bằng – thời gian đào tạo: cử nhân – 4 năm
 • Trình độ ĐẠI HỌC

Chương trình TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)

1. Giới thiệu ngành

Xã hội học là một ngành chuyên điều tra, khảo sát xã hội, phản biện xã hội, tìm ra nguyên nhân của các hiện tượng xã hội bất ổn. Ví dụ như, vấn đề bạo lực đang dần trở thành bình thường ở nhiều nơi; sự xuống dốc của giáo dục; sự bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng; tội phạm gia tăng; công nghệ truyền thông mạng ngày càng ảnh hưởng đến đời sống xã hội, hay tệ nạn tham nhũng hiện nay chẳng hạn… là những hiện tượng xã hội cần nghiên cứu để tìm ra giải pháp góp phần vào việc quản lý xã hội hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Đáp ứng nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo Xã hội học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hai hướng chuyên sâu: (1) Điều tra, khảo sát và quản lý xã hội là việc ứng dụng các phương pháp nghiên cứu, thiết kế chiến lược và công cụ thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin vào khảo sát các vấn đề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo nhu cầu của các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội,...  Kỹ năng điều tra, khảo sát là một trong 8 nghề được tự do luân chuyển trên thị trường lao động của Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN; (2) Xã hội học truyền thông đại chúng là ứng dụng các phương pháp phân tích ảnh hưởng kinh tế, xã hội, văn hóa của truyền thông đại chúng đến xã hội, các nhóm xã hội và cá nhân, cũng như các cơ chế ảnh hưởng của chúng.

Tháng 11/2021, Hội đồng xét công nhận chất lượng của tổ chức FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) đã chính thức công nhận và cấp con dấu chất lượng (Quality Seal) cho ngành Xã hội học, có thời hạn công nhận là 5 năm (2021-2026).

 Tốt nghiệp ngành Xã hội học, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: biết xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, tổ chức nghiên cứu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo, thuyết trình, tổ chức triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đề xuất một số giải pháp can thiệp làm chuyển biến thực trạng tốt hơn…
 • Kỹ năng mềm: kỹ năng phản biện xã hội, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian,…
 • Kỹ năng tin học: vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc, với chứng chỉ tin học MOS quốc tế 750 điểm.
 • Trình độ ngoại ngữ: IELTS ≥ 5.0 (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương)

2. Triển vọng nghề nghiệp

Điều tra xã hội học và quản lý xã hội:

 • Điều tra, khảo sát: làm việc cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trung tâm (viện) nghiên cứu…
 • Hành chính công: làm việc trong khu vực nhà nước (các cấp), đoàn thể chính trị - xã hội…
 • Các tổ chức xã hội (chính phủ và phi chính phủ): hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật trong các cuộc khảo sát điều tra, viết đề xuất các dự án phát triển, hoạch định chính sách xã hội…
 • Nghiên cứu: làm việc cho các tổ chức nghiên cứu, các dự án nghiên cứu, các trung tâm (viện) nghiên cứu của chính phủ hoặc phi chính phủ…
 • Giảng dạy: dạy học ở các trường cao đẳng, đại học…

Xã hội học truyền thông đại chúng:

 • Truyền thông đại chúng: làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản…  
 • Nghiên cứu dư luận xã hội: nghiên cứu, khảo sát thực địa, điều phối viên các dự án truyền thông… 
 • Truyền thông doanh nghiệp và quan hệ công chúng: làm việc trong các bộ phận tiếp thị, quảng cáo, tư vấn khách hàng, quan hệ công chúng, quản lý hệ thống thông tin nội bộ, tổ chức sự kiện truyền thông doanh nghiệp…
 • Hành chính công: hoạt động truyền thông – văn hóa và xã hội trong khu vực nhà nước (các cấp), đoàn thể chính trị…
 • Giảng dạy: dạy học ở các trường cao đẳng, đại học…

3.Chương trình đào tạo – chuẩn đầu ra 

Liên hệ tư vấn chi tiết về ngành học: (028) 37 755 063