Nhảy đến nội dung
x

Khóa ngắn hạn sau đại học

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn thi giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức đáp nhu cầu học chuyển đổi ngành.
Thông tin chi tiết lớp ôn thi và củng cố kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh đợt 2 - Tháng 12/2020:
 a. Tổ chức các lớp ôn thi:

 • Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2020;
 • Khai giảng (dự kiến): 07/11/2020;
 • Thí sinh thực hiện đăng ký: tại đây
 • Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;
 • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;
 • Chế độ ưu tiên: Cựu sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng được giảm 20%/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm).
 • Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM, Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau và cơ sở liên kết tại các tỉnh An Giang, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Kiên Giang, Phú Yên, Vũng Tàu

b. Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:

 • Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2020;
 • Khai giảng (dự kiến): tháng 11/2020;
 • Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;
 • Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM, Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau và cơ sở liên kết tại các tỉnh An Giang, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Kiên Giang, Phú Yên, Vũng Tàu.

2. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các khóa đào tạo học phần sau đại học "Triết học Mác - Lênin" và "Phương pháp nghiên cứu khoa học"
a. Đối tượng tham dự:

 • Sinh viên/cựu sinh viên đại học Tôn Đức Thắng,
 • Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác;
 • Thời khóa biểu:
 • Học vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần.
 • Học phí: 460.000 đ/tín chỉ (Trường đại học Tôn Đức Thắng có chế độ học bổng cho sinh viên/cựu sinh viên TDTU).

b. Đăng ký: Học viên thực hiện các bước sau:

 • Làm đơn đăng ký theo mẫu;
 • Nộp đơn đăng ký cho phòng Sau đại học;
 • Đóng học phí tại phòng Tài chính.

  Thông tin chi tiết xem tại đây.