Nhảy đến nội dung
x

Khóa ngắn hạn sau đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn thi giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức đáp nhu cầu học chuyển đổi ngành.
Thông tin chi tiết lớp ôn thi và củng cố kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh đợt tháng 06/2021:
 1. Tổ chức các lớp ôn thi:

  • Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 23/04/2021;
  • Khai giảng (dự kiến): 24/04/2021;
  • Hồ sơ đăng ký và lịch học dự kiến: tại đây
  • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;
  • Chế độ ưu tiên: Cựu sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng được giảm 20%/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm).

2. Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:

  • Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 23/04/2021;
  • Khai giảng (dự kiến): 24/04/2021;
  • Hồ sơ đăng ký và lịch học dự kiến: tại đây;
  • Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM.