Nhảy đến nội dung
x

Khóa ngắn hạn sau đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn tập giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

 1. Tổ chức các lớp ôn tập:

  • Đăng ký ôn tập: từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 15/07/2022;
  • Khai giảng (dự kiến): 16/07/2022;
  • Hồ sơ đăng ký và lịch học dự kiến: tại đây
  • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;

2. Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:

  • Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2022;
  • Khai giảng (dự kiến): 06/02/2023;
  • Hồ sơ đăng ký và lịch học dự kiến: tại đây;
  • Địa điểm học: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM.