Nhảy đến nội dung
x

Hỗ trợ sinh viên

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

TT

ĐƠN VỊ

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TDTU

1

Phòng Công tác HSSV (A0003)

Tel: (028) 37755054

Email:phongctct-hssv@student.tdtu.edu.vn

Website: http://student.tdtu.edu.vn/

-Cấp thẻ SV, các loại giấy chứng nhận, bảng điểm rèn luyện…

-Tiếp nhận và xử lý: gia hạn học phí, SV khó khăn, miễn giảm học phí

2

Phòng Tài chính (A0007)

Tel: (028) 37755070

Email: phongkhtc@tdtu.edu.vn

-Thu các khoản phí

-Đổi biên lai học phí

3

Phòng Khảo thí Kiểm đinh và Chất lượng (A302)

Tel: (028) 37755042

Email: iso@tdtu.edu.vn

 

-Phản ánh các vấn đề về đề thi giảng viên

4

Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ (E0001) (trực thuộc Phòng Đại học)

Tel: (028)22477215

Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn

Website: http://tuvanhocduong.tdtu.edu.vn

 

-Tư vấn học vụ (Quy chế/quy định liên quan đến công tác đào tạo, Chương trình đào tạo)

-Tiếp nhận giải quyết đơn yêu cầu học vụ

-Tham vấn tâm lý học đường.

5

Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A0001)

Tel: (028)37755053

Email: increti@tdtu.edu.vn

 

-Tiếp nhận và xử lý các vấn đề học vụ của chương trình liên kết đào tạo quốc tế

-Đầu mối liên hệ và  kết nối quốc tế

-Hỗ trợ các thủ tục visa

 

6

Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên(A0004)

Tel: (028) 37755027

Email:doanhoi@tdtu.edu.vn

 

-Nộp,rút sổ Đoàn, tiếp nhận và xử lý các vấn đề công tác Đoàn,Hội,Đảng

-Quản lý các hoạt động Đoàn thành hội SV

7

Trung tâm quốc phòng an ninh

(Khán đài A, sân vân động)

Tel: (08)37755026

Email: gdqp-an@tdtu.edu.vn

Website: http://dsec.tdtu.edu.vn/

-Tiếp nhận và xử lý đơn xin miễn, chuyển điểm học phần GDTC,GDQP đơn xin chuyển mô bơi lội sang môn GDTC1 trong các trường hợp có vân đề về sức khỏe

-Cấp chứng chỉ GDTC,GDQP.

8

TDT Creative Language Center (E0012)

Tel: (028) 37755064

Email: clc@tdtu.edu.cn

Website: http://clc.tdtu.edu.vn

-Đào tạo các chương trình Tiếng anh gồm:Tiếng anh giao tiếp,Tiếng anh chuyên ngành, ôn luyện chứng chỉ quốc tế, các khóa kỹ năng bằng Tiếng anh

-Đào tạo các khóa ngoại ngữ ngắn hạn như: Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng việt cho người nước ngoài,…

-Tư vấn cho sinh viên về cách học ngoại ngữ  hiệu quả, tổ chức các chương trình ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cho SV…

9

Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng(A506)

Tel: (028)37755046

Email: trungtamtinhoc@tdtu.edu.vn

Website: http://cait.tdtu.edu.vn

 

-Đào tạo tin học theo chuẩn quốc tế MOS, IC3,…

-Đào tạo các khóa lập trình ngắn hạn, các chứng chỉ kỹ năng tin học cơ bản và nâng cao

-Tổ chức các câu lạc bộ học thuật tại IT Zone, các báo cáo chuyên đề về công nghệ,..

10

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp & Cựu sinh viên (C003)

Tel: (028)37761042

Email: htdn@tdtu.edu.vn

Website: http://alumni.tdtu.edu.vn

 

-Tổ chức tham quan, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp, nhà máy

-Giới thiệu chỗ trọ

-Hội cựu SV