Nhảy đến nội dung
x

NGÀNH TUYỂN SINH 2018

   Chương trình tiêu chuẩn (TP.HCM)
   MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN GHI CHÚ
   7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; H02  
   7210403 Thiết kế đồ họa H00; H01; H02  
   7210404 Thiết kế thời trang H00; H01; H02  
   7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H02  
   7220201 Ngôn ngữ Anh D01 ; D11  
   7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 ; D04 ; D11; D55  
   7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh) D01 ; D04 ; D11; D55  
   7310301 Xã hội học A01 ; C00 ; C01; D01  
   7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) A01 ; C00 ; C01; D01  
   7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) A01 ; C00 ; C01; D01  
   7310630N Việt Nam học (Chuyên ngành Việt ngữ học) Dành cho người nước ngoài  
   7760101 Công tác xã hội A01 ; C00 ; C01; D01  
   7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhân sự)  A00 ; A01; C01; D01  
   7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) A00 ; A01; C01; D01  
   7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) A00 ; A01; C01; D01  
   7340120 Kinh doanh quốc tế A00 ; A01; C01; D01  
   7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 ; A01; C01; D01  
   7340301 Kế toán A00 ; A01; C01; D01  
   7340408 Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động; CN Hành vi tổ chức) A00 ; A01; C01; D01  
   7380101 Luật A00 ; A01; C00 ; D01  
   7420201 Công nghệ sinh học A00 ; B00 ; D08  
   7520301 Kỹ thuật hóa học A00 ; B00 ; C02; D07  
   7440301 Khoa học môi trường A00 ; B00 ; C02; D07  
   7850201 Bảo hộ lao động A00 ; B00 ; C02; D07  
   7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00 ; B00 ; C02; D07  
   7460112 Toán ứng dụng A00 ; A01 ; C01  
   7460201 Thống kê A00 ; A01 ; C01  
   7480101 Khoa học máy tính A00 ; A01 ; C01; D01  
   7480102 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu A00 ; A01 ; C01; D01  
   7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 ; A01 ; C01; D01  
   7520201 Kỹ thuật điện A00 ; A01 ; C01  
   7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 ; A01 ; C01  
   7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01  
   7580101 Kiến trúc V00 ; V01  
   7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00 ; A01 ; V00; V01  
   7580201 Kỹ thuật  xây dựng A00 ; A01 ; C01  
   7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01  
   7720201 Dược học A00 ; B00; D07  
   7810301 Quản lý thể dục thể thao (CN kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) A01 ; D01 ; T00 ; T01  
   Chương trình chất lượng cao
   MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN GHI CHÚ
   F7220201 Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao D01 ; D11  
   F7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao A01 ; C00 ; C01; D01  
   F7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhân sự) - Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01  
   F7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) - Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01  
   F7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01  
   F7340120 Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01  
   F7340201 Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01  
   F7340301 Kế toán - Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01  
   F7380101 Luật - Chất Lượng cao A00 ; A01; C00 ; D01  
   F7420201 Công nghệ sinh học - Chất lượng cao A00 ; B00 ; D08  
   F7440301 Khoa học môi trường - Chất lượng cao A00 ; B00 ; C02; D07  
   F7480101 Khoa học máy tính - Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01; D01  
   F7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01; D01  
   F7520201 Kỹ thuật điện - Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01  
   F7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01  
   F7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01  
   F7580201 Kỹ thuật  xây dựng - Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01  
   Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Bảo Lộc
   MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN GHI CHÚ
   B7220201 Ngôn ngữ Anh -Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc D01 ; D11  
   B7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00 ; A01; C01; D01  
   B7380101 Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00 ; A01; C00 ; D01  
   B7420201 Công nghệ sinh học - Chương trình học 02 năm đầu tại  Bảo Lộc A00 ; B00 ; D08  
   B7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc A00 ; A01 ; C01; D01  
   Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Nha Trang
   MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN GHI CHÚ
   N7220201 Ngôn ngữ Anh- Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang D01 ; D11  
   N7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)-Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01; C01; D01  
   N7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01; C01; D01  
   N7340301 Kế toán -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01; C01; D01  
   N7380101 Luật -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang A00 ; A01; C00 ; D01  
   Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Cà Mau
   MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN GHI CHÚ
   M7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau D01 ; D11  
   M7340301 Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau A00 ; A01; C01; D01  
   M7520201 Kỹ thuật điện - Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau A00 ; A01 ; C01  
   M7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chương trình học 02 năm đầu tại Cà Mau A00 ; A01 ; C01  
   Chương trình Liên kết quốc tế

    

   MÃ NGÀNH

   TÊN NGÀNH

   TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

   GHI CHÚ

   K7310630Q

   Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) liên kết với ĐH Khoa học và Công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan)

   A01, C00,C01, D01

    

   K7340101

   Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) liên kết với ĐH kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc)

   A00, A01,C01, D01

    

   K7340101N

   Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) liên kết với ĐH Taylor’s (Malaysia)

   A00, A01,C01, D01

    

   K7340120

   Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) liên kết với ĐH Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

   A00, A01,C01, D01

    

   K7340201

   Tài chính (song bằng 2+2) liên kết với ĐH Fengchia (Đài Loan)

   A00, A01,C01, D01

    

   K7340201L

   Tài chính (đơn bằng 3+1) liên kết với ĐH khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

   A00, A01,C01, D01

    

   K7340201S

   Tài chính và kiểm soát (đơn bằng 3+1) liên kết với ĐH khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

   A00, A01,C01, D01

    

   K7340301

   Kế toán (song bằng 3+1) liên kết với ĐH West of England, Bristol (Vương Quốc Anh)

   A00, A01,C01, D01,

    

   K7480101

   Khoa học máy tính và công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) liên kết với ĐH Kỹ thuật Ostrava (Cộng Hòa Sec)

   A00, A01, C01

    

   K7520201

   Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) liên kết với ĐH Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

   A00, A01, C01

    

    

   Quy định tổ hợp môn xét tuyển của TDTU

   MÃ TỔ HỢP

   CÁC MÔN CỦA TỔ HỢP

   A00

   Toán, Vật lí, Hóa học

   A01

   Toán, Vật lí, Tiếng Anh

   B00

   Toán, Hóa học, Sinh học

   C00

   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

   C01

   Ngữ văn, Toán, Vật lí

   C02

   Ngữ văn, Toán, Hóa học

   D01

   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

   D04

   Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

   D07

   Toán, Tiếng Anh, Hóa học

   D08

   Toán, Tiếng Anh, Sinh học

   D11

   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

   D55

   Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung

   H00

   Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Vẽ Hình họa mỹ thuật

   H01

   Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

   H02

   Toán, Vẽ Trang trí màu, Vẽ Hình họa mỹ thuật

   T00

   Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

   T01

   Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT

   V00

   Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

   V01

   Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật