Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh Sau đại học

Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Tôn Đức Thắng

Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ

Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển sau đại học

Thông tin cần biết

Học phí và các chính sách học bổng

Các khóa học ngắn hạn sau đại học

Thủ tục cho thí sinh trúng tuyển

Các chương trình hợp tác với các tỉnh

Danh sách ngành Thạc sĩ và Tiến sĩ

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển

Điều kiện miễn thi các môn đầu vào

Tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Sandwich

Chương trình Tiến sĩ liên kết với các đại học danh tiếng Châu Âu