Nhảy đến nội dung
x

Thủ tục nhập học Sau đại học

1. HỒ SƠ NHẬP HỌC:

a. Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ/tiến sĩ (theo mẫu thạc sĩ/tiến sĩ);

b. Giấy báo nhập học (bản chính);

c. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm tốt nghiệp đại học (bản chính để đối chiếu);

d. Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ (đối với chương trình tiến sĩ, bản chính để đối chiếu);

e. Photo biên lai đóng học phí và phí nhập học.

2. THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC:

a.  Học viên/Nghiên cứu sinh đóng học phí tại Phòng Tài chính (A.007, Tầng trệt, Nhà A, cơ sở Tân Phong, Quận 7) hoặc tại các ngân hàng địa phương được thông báo trong Giấy báo nhập học;

b. Sau khi hoàn tất các thủ tục đóng học phí tại Phòng Tài chính, học viên/nghiên cứu sinh cầm biên lai học phí và biên lai phí nhập học và Hồ sơ nhập học bao gồm từ a đến d của Mục 1 đến phòng tiếp nhận hồ sơ (được thông báo cụ thể trong Giấy báo nhập học) để nộp hồ sơ nhập học.

Học viên/nghiên cứu sinh nhận lại biên lai học phí (bản chính), bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (bản chính), và các thông báo liên quan đến khóa học.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:         Sáng 08h00 - 11h00

                                                   Chiều 13h00 - 16h30

3. KHAI GIẢNG:

  • Lễ khai giảng: ngày 13-14/07/2019 tại Đại học Tôn Đức Thắng (chi tiết tại đây);
  • Học chính thức từ ngày 20/07/2019 theo thời khóa biểu.