Nhảy đến nội dung
x
Tuyển sinh Chương trình thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên TDTU
Sinh viên đang theo học bậc đại học tại TDTU sẽ được liên thông lên bậc cao học của ngành tương ứng.
Thông báo tuyển sinh các chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (Part-time, Sandwich) năm học 2019-2020
Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo tuyển sinh cho các Chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2019/2020 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học,...
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019
Chương trình hợp tác giữa TDTU với các trường: Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata, Đại học hóa công nghệ Praha
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1-tháng 06/2018
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018
Điều kiện miễn thi

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

Lịch thi tuyển sinh

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch thi tuyển sinh như sau:

1. Trình độ Tiến sĩ:

Kết quả tuyển sinh sau đại học

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tuyển sinh tháng 12/2020 như sau: 

Danh mục ngành

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học với 18 chuyên ngành thạc sĩ6 chuyên ngành tiến sĩ cụ thể như sau:

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Thủ tục nhập học sau đại học

1. Hồ sơ nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển:

a. Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ/tiến sĩ (theo mẫu thạc sĩ/tiến sĩ);

b. Giấy báo nhập học (bản chính).

Subscribe to sau đại học