Nhảy đến nội dung
x
Thông báo điểm trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng, đợt 1 năm 2024
Thông báo điểm trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Toán ứng dụng, đợt 1 năm 2024
Tuyển học Bổ sung kiến thức

1) CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Tuyển sinh Chương trình thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên TDTU
Sinh viên đang theo học bậc đại học tại TDTU sẽ được liên thông lên bậc cao học của ngành tương ứng.
Thông báo tuyển sinh các chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (Part-time, Sandwich) năm học 2019-2020
Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo tuyển sinh cho các Chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2019/2020 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học,...
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019
Chương trình hợp tác giữa TDTU với các trường: Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata, Đại học hóa công nghệ Praha
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1-tháng 06/2018
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018
Lịch tuyển sinh

Năm 2024, Nhà trường thực hiện tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 02 đợt. Trong đợt 1 năm 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 02 ngành trình độ tiến sĩ, 04 ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch tuyển sinh như sau:

1. Trình độ tiến sĩ:

Kết quả tuyển sinh sau đại học

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024 như sau: 

Subscribe to sau đại học