Nhảy đến nội dung
x
Tuyển học Bổ sung kiến thức

1) CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Tuyển sinh Chương trình thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên TDTU
Sinh viên đang theo học bậc đại học tại TDTU sẽ được liên thông lên bậc cao học của ngành tương ứng.
Thông báo tuyển sinh các chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (Part-time, Sandwich) năm học 2019-2020
Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo tuyển sinh cho các Chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2019/2020 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học,...
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018
Tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019
Chương trình hợp tác giữa TDTU với các trường: Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata, Đại học hóa công nghệ Praha
Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1-tháng 06/2018
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018
Lịch tuyển sinh

Trong đợt 2 năm 2023, đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 02 ngành trình độ tiến sĩ, 04 ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch tuyển sinh như sau:

1. Trình độ tiến sĩ:

Kết quả tuyển sinh sau đại học

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023 như sau: 

Danh mục ngành

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo 04 ngành thạc sĩ02 ngành tiến sĩ. Thông báo tuyển sinh được Nhà trường ban hành theo từng đợt của hàng năm.

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Subscribe to sau đại học