Nhảy đến nội dung
x
Tài chính

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, HỌC BỔNG

1. Học phí

- Đối với bậc Thạc sĩ: Học phí toàn khóa (dự kiến): 40-65 triệu. Mức học phí này còn tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo; ngôn ngữ đào tạo; và địa điểm đào tạo.

- Đối với bậc Tiến sĩ: Học phí từ 150 triệu/3 năm học.

2. Học bổng

- Học bổng dành cho các học viên cao học: xem chi tiết tại đây.

Hồ sơ tuyển sinh

I. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

  1. 01 Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);

  2. 02 Lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

Phương thức tuyển sinh Sau đại học

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh Đợt 2 – Tháng 12/2019 theo các phương thức sau:

1. Tuyển sinh trình độ tiến sĩ:

Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN

Điều kiện dự tuyển:

- Về văn bằng: Đáp ứng 01 trong các điều kiện văn bằng sau:

Khóa ngắn hạn sau đại học

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức các lớp ôn thi giúp cho học viên củng cố kiến thức trước kỳ thi tuyển sinh đầu vào và các lớp bổ sung kiến thức đáp nhu cầu học chuyển đổi ngành.
Thông tin chi tiết lớp ôn thi và củng cố kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh đợt 2 - Tháng 12/2020:
 a. Tổ chức các lớp ôn thi:

Cao học

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành:
1. Quản trị kinh doanh (mã chuyên ngành: 8340101)
2. Tài chính - Ngân hàng (mã chuyên ngành: 8340201)
3. Kế toán (mã chuyên ngành: 8340301)
4. Toán ứng dụng (mã chuyên ngành: 8460112)
5. Kỹ thuật môi trường (mã chuyên ngành: 8520320)
6. Bảo hộ lao động (mã chuyên ngành: 8900103)
7. Kỹ thuật xây dựng (mã chuyên ngành: 8580201)
8. Kỹ thuật hoá học (mã chuyên ngành: 8520301)
9.  Luật kinh tế (mã chuyên ngành: 8380107)
10. Mỹ thuật ứng dụng (mã chuyên ngành: 8210410)

Nghiên cứu sinh

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ở 04 chuyên ngành:
1. Quản trị kinh doanh (mã chuyên ngành: 9340101)
2. Khoa học máy tính (mã chuyên ngành: 9480101)
3. Kỹ thuật xây dựng (mã chuyên ngành: 9580201)
4. Khoa học tính toán (mã chuyên ngành: 9460107)
Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại đây.  

Subscribe to sau đại học