Nhảy đến nội dung
x

Kết quả tuyển sinh Sau đại học

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tuyển sinh tháng 12/2019 như sau: 

 • Xem kết quả tuyển sinh tại đây;
 • Thông báo điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 12/2019 tại đây;
 • Phòng Sau đại học nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển sinh sau đại học tháng 12/2019:
  • Thời gian: từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 25/12/2019;
  • Địa điểm: Phòng Sau đại học (B002), Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM;
  • Phí phúc khảo: 100.000 đ/môn;
  • Mẫu đơn phúc khảo tại đây;
  • Công bố kết quả chấm phúc khảo sau ngày 02/01/2020.