Nhảy đến nội dung
x

Kết quả tuyển sinh sau đại học

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022 như sau: 

 • Kết quả tuyển sinh tại đây;
 • Điểm xét trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022 tại đây;
 • Thí sinh trúng tuyển nhận Giấy báo nhập học vào ngày 11-12/11/2022 tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam);
 • Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào ngày 25-26/11/2022 theo kế hoạch nhập học tại đây;
 • Thí sinh thuộc đối tượng được xét cấp học bổng nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng vào ngày 16-17/12/2022 tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) theo thông báo của Phòng Sau đại học;
 • Phòng Sau đại học nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022:
  • Thời gian: từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 05/11/2022;
  • Địa điểm: Phòng Sau đại học (B002), Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM;
  • Phí phúc khảo: 100.000 đồng;
  • Mẫu đơn phúc khảo tại đây;
  • Công bố kết quả chấm phúc khảo sau ngày 11/11/2022.