Nhảy đến nội dung
x

Kết quả tuyển sinh sau đại học

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tuyển sinh tháng 12/2020 như sau: 

 • Kết quả tuyển sinh tại đây;
 • Điểm chuẩn kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2020, đợt tuyển sinh tháng 12/2020 tại đây;
 • Thí sinh trúng tuyển nhận Giấy báo nhập học vào ngày 15-16/01/2021 (bắt đầu nhận vào lúc 13h00 ngày 15/01/2021) tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) hoặc tại các địa điểm tư vấn tuyển sinh;
 • Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào ngày 22-23/01/2021 theo kế hoạch nhập học tại đây;
 • Thí sinh thuộc đối tượng được xét cấp học bổng nộp hồ sơ đề nghị cấp học bổng vào ngày 22-23/01/2021 tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam). Chi tiết tại đây;
 • Thí sinh thuộc đối tượng được công nhận học phần trình độ thạc sĩ nộp hồ sơ xin công nhận vào ngày ngày 22-23/01/2021 tại Phòng Sau đại học (B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam). Chi tiết tại đây;
 • Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ kết hợp tổ chức chuyên đề trích dẫn khoa học và gặp gỡ khoa/viện chuyên môn vào ngày 30-31/01/2021. Kế hoạch chi tiết tại đây;
 • Phòng Sau đại học nhận đơn phúc khảo kỳ tuyển sinh sau đại học đợt tuyển sinh tháng 12/2020:
  • Thời gian: từ ngày 05/01/2021 đến hết ngày 08/01/2021;
  • Địa điểm: Phòng Sau đại học (B002), Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM;
  • Phí phúc khảo: 100.000 đ/môn;
  • Mẫu đơn phúc khảo tại đây;
  • Công bố kết quả chấm phúc khảo sau ngày 18/01/2021.