Nhảy đến nội dung
x

Danh mục ngành

Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo 18 chuyên ngành thạc sĩ6 chuyên ngành tiến sĩ. Thông báo tuyển sinh được Nhà trường ban hành theo từng đợt của hàng năm.

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Bậc đào tạo

ThS

TS

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

V

E

2

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

V

 

3

Kế toán

Kế toán

V

E

4

Toán ứng dụng

Toán - Thống kê

V, E

 

5

Kỹ thuật môi trường

Môi trường và BHLĐ

V, E

 

6

Bảo hộ lao động

V

 

7

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

V, E

E

8

Kỹ thuật hoá học

Khoa học ứng dụng

V

 

9

Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

V

 

10

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

E

 

11

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật công trình

V, E

 

12

Luật kinh tế

Luật

V

 

13

Xã hội học

KH Xã hội và Nhân văn

V, E

 

14

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

V, E

E

15

Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

V, E

E

16

Kỹ thuật viễn thông

V, E

 

17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

V, E

 

18

Quản lý thể dục thể thao

Khoa học thể thao

V, E

 

19

Khoa học tính toán

Viện khoa học tính toán

 

E

+ V: Chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Việt;

+ E: Chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Anh.

Hồ sơ dự tuyển

Lịch tuyển sinh