Nhảy đến nội dung
x

Danh mục ngành

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học với 18 chuyên ngành Thạc sĩ6 chuyên ngành Tiến sĩ cụ thể như sau:

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Bậc đào tạo

ThS

TS

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

x

x

2

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

x

 

3

Kế toán

Kế toán

x

x

4

Toán ứng dụng

Toán thống kê

x

 

5

Kỹ thuật môi trường

Môi trường và BHLĐ

x

 

6

Bảo hộ lao động

x

 

7

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

x

x

8

Kỹ thuật hoá học

Khoa học ứng dụng

x

 

9

Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

x

 

10

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

x

 

11

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
(chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng TA)

Kỹ thuật công trình

x

 

12

Luật kinh tế

Luật

x

 

13

Xã hội học

KH xã hội và nhân văn

x

 

14

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

x

x

15

Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

x

x

16

Kỹ thuật viễn thông

x

 

17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

x

 

18

Quản lý thể dục thể thao

Khoa học thể thao

x

 

19

Khoa học tính toán

Viện khoa học tính toán

 

x

Hồ sơ dự tuyển

Lịch tuyển sinh