Nhảy đến nội dung
x

Danh mục ngành

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học với 18 chuyên ngành thạc sĩ6 chuyên ngành tiến sĩ cụ thể như sau:

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Bậc đào tạo

ThS

TS

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

V

E

2

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

V

 

3

Kế toán

Kế toán

V

E

4

Toán ứng dụng

Toán - Thống kê

V, E

 

5

Kỹ thuật môi trường

Môi trường và BHLĐ

V, E

 

6

Bảo hộ lao động

V

 

7

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

V, E

E

8

Kỹ thuật hoá học

Khoa học ứng dụng

V

 

9

Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

V

 

10

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

E

 

11

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật công trình

V, E

 

12

Luật kinh tế

Luật

V

 

13

Xã hội học

KH Xã hội và Nhân văn

V, E

 

14

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

V, E

E

15

Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

V, E

E

16

Kỹ thuật viễn thông

V, E

 

17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

V, E

 

18

Quản lý thể dục thể thao

Khoa học thể thao

V, E

 

19

Khoa học tính toán

Viện khoa học tính toán

 

E

+ V: Chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Việt;

+ E: Chương trình đào tạo dạy-học bằng tiếng Anh.

Hồ sơ dự tuyển

Lịch tuyển sinh