Nhảy đến nội dung
x
Các chương trình tuyển sinh đại học chính quy 2018

1. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN TẠI TP.HCM

Chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn là chương trình đào tạo các kỹ sư/cử nhân/kiến trúc sư/dược sĩ trình độ đại học chính quy; đạt chuẩn đầu ra bậc 6/8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam; đạt chuẩn đầu ra theo công bố của Trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực và thế giới.

Danh mục ngành

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh sau đại học với 18 chuyên ngành thạc sĩ6 chuyên ngành tiến sĩ cụ thể như sau:

STT

Tên chuyên ngành

Khoa/Viện chuyên môn

Subscribe to danh mục ngành