Nhảy đến nội dung
x

Hỗ trợ sinh viên

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

TT

ĐƠN VỊ

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TDTU

1

Phòng Công tác HSSV (A0003)

Tel: (028) 37755054

Email:phongctct-hssv@tdtu.edu.vn

Website: https://student.tdtu.edu.vn/

- Cấp thẻ SV, các loại giấy chứng nhận, bảng điểm rèn luyện…

- Tiếp nhận và xử lý: gia hạn học phí, SV khó khăn, miễn giảm học phí

- Xét các loại học bổng, miễn giảm học phí…

2

Phòng Tài chính (A0007)

Tel: (028) 37755070

Email: phongkhtc@tdtu.edu.vn

- Thông báo học phí và giải đáp các thắc mắc liên quan đến học phí

- Thu các khoản phí; Đổi biên lai học phí

3

Phòng Khảo thí và Kiểm đinh chất lượng (A0302)

Tel: (028) 37755042

Email: dtqa@tdtu.edu.vn

- Phản ánh các vấn đề về đề thi, bài thi, quá trình kiểm tra đánh giá, văn bằng chứng chỉ,…

4

Phòng Đại học (A0005)

Tel: (028) 37755052

Email: phongdaihoc@tdtu.edu.vn

Website: https://undergrad.tdtu.edu.vn

 

- Đăng ký môn học

- Xếp thời khóa biểu

- Xếp lịch thi, danh sách thi

- Xét tốt nghiệp, xét xử lý học vụ

- Xét miễn điểm môn học, chứng chỉ tiếng Anh,  MOS, …

5

Văn phòng Tư vấn và hỗ trợ (E0001)

(trực thuộc Phòng Đại học)

Tel: (028) 22477215

Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn

Website: https://tuvanhocduong.tdtu.edu.vn

 

- Tư vấn học vụ (Quy chế/quy định liên quan đến công tác đào tạo, Chương trình đào tạo)

- Tiếp nhận giải quyết đơn yêu cầu học vụ

- Tham vấn tâm lý học đường

- Tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên trong suốt quả trình quá trình học tập tại Trường.

6

Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên(A0004)

Tel: (028) 37755027

Email: doanhoi@tdtu.edu.vn

- Nộp, rút sổ Đoàn, tiếp nhận và xử lý các vấn đề công tác Đoàn, Hội, Đảng

- Quản lý các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Sinh Viên.

7

TDT Creative Language Center (E0012)

Tel: (028) 37755064

Email: clc@tdtu.edu.vn

Website: https://clc.tdtu.edu.vn

- Đào tạo các chương trình Tiếng anh gồm: Tiếng anh giao tiếp, Tiếng anh chuyên ngành, ôn luyện chứng chỉ quốc tế, các khóa kỹ năng bằng Tiếng anh

- Đào tạo các khóa ngoại ngữ ngắn hạn như: Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn,…

- Tư vấn cho sinh viên về cách học ngoại ngữ hiệu quả, tổ chức các chương trình ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng ngoại ngữ cho SV…

8

Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng (A0506)

Tel: (028)37761046

Email: trungtamtinhoc@tdtu.edu.vn

Website: http://cait.tdtu.edu.vn

 

- Đào tạo tin học theo chuẩn quốc tế MOS, IC3,…

- Đào tạo các khóa lập trình ngắn hạn, các chứng chỉ kỹ năng tin học cơ bản và nâng cao

- Tổ chức các câu lạc bộ học thuật tại IT Zone, các báo cáo chuyên đề về công nghệ,..

9

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp & Cựu sinh viên (C003)

Tel: (028)37761042

Email: htdn@tdtu.edu.vn

Website: https://ceca.tdtu.edu.vn

- Tổ chức tham quan, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp, nhà máy

- Giới thiệu chỗ trọ

- Hội cựu Sinh viên

- Giới thiệu việc làm

-Tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp