Nhảy đến nội dung
x

Hồ sơ tuyển sinh

I. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);
 2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú)
 3. Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan (nếu có); (tải mẫu tại đây);
 4. 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
 5. 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
 6. Bản cam kết; (tải mẫu tại đây);
 7. Bản sao công bố khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 8. 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc); (tải hướng dẫn tại đây);
 9. 01 bài luận dự định nghiên cứu; (tải mẫu tại đây);
 10. 03 bộ bản sao bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo;
 11. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 12. 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).

II. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);
 2. 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
 3. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học;
 4. 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 5. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh/chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);
 6. 01 bản photo chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);
 7. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 8. 02 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng);
 9. 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (theo yêu cầu chuyên ngành dự tuyển như: Bảo hộ lao động, Xã hội học, Quản trị kinh doanh, Quản lý thể dục thể thao);
 10. 01 thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);
 11. 01 thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế).