Nhảy đến nội dung
x

Hồ sơ tuyển sinh

I. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

 1. 01 phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);

 2. 02 lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

 3. 01 công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan (nếu có); (tải mẫu tại đây)

 4. 01 bản photo văn bằng đại học và thạc sĩ;

 5. 01 bản photo công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);
 6. 01 bản photo bảng điểm đại học và thạc sĩ (nếu có);

 7. 01 bản photo văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;

 8. 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của nghiên cứu sinh; (tải mẫu tại đây)

 9. 03 bản photo bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo công bố quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

 10. 02 Thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc); (tải mẫu tại đây)

 11. 06 bản photo bài luận dự định nghiên cứu; (tải mẫu tại đây)

 12. 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có yêu cầu chuyên ngành đăng ký dự tuyển);

 13. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);

 14. 04 ảnh 3×4 cm (ảnh chụp cách ngày đăng ký dự tuyển không quá 06 tháng).

II. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

 1. 01 phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến)

 2. 02 lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

 3. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học;

 4. 01 bản photo công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);

 5. 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;

 6. 01 bản photo văn bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ quốc tế (nếu có để miễn thi môn Ngoại ngữ);

 7. 01 bản photo chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có);

 8. 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);

 9. 02 ảnh 3×4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng);

 10. 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (được quy định theo danh mục đính kèm);

 11. 01 thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);

 12. 01 thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế);

 13. 01 bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ. (mẫu dành cho ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh) (tham khảo tại đây).