Nhảy đến nội dung
x

Hồ sơ tuyển sinh

I. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

 1. 01 Đơn dự tuyển (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);

 2. 01 Lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

 3. 01 Bản sao có chứng thực giấy tờ xác nhận nhân thân (hộ chiếu/căn cước công dân) hoặc bản sao hộ chiếu có hợp pháp hóa lãnh sự với thí sinh có quốc tịch nước ngoài;

 4. 02 Bản sao văn bằng đại học (hoặc trình độ tương đương);

 5. 02 Bản sao văn bằng thạc sĩ đối với thí sinh tốt nghiệp trình độ thạc sĩ ;

 6. 02 Bản sao bảng điểm đại học hoặc phụ lục văn bằng tốt nghiệp đại học;

 7. 02 Bản sao bảng điểm thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên) đối với thí sinh tốt nghiệp trình độ thạc sĩ (hoặc trình độ tương đương trở lên);

 8. 02 Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;

 9. 01 Giấy xác nhận chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ (đối với người dự tuyển sử dụng văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo chủ yếu bằng tiếng nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ);

 10. 06 Bản dự định đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa (theo mẫu của Trường);

 11. 01 Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (bản gốc);

 12. 01 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có);

 13. 01 Giấy xác nhận thâm niên công tác nếu là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu của Trường);

 14. 01 Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện hoặc trung tâm y tế còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;

 15. 01 Bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);

 16. 01 Bản sao các công trình khoa học đã công bố (nếu có).

II. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

 1. 01 Đơn dự tuyển (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến)

 2. 01 Lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

 3. 01 Bản sao có chứng thực giấy tờ xác nhận nhân thân (hộ chiếu/căn cước công dân) hoặc bản sao hộ chiếu có hợp pháp hóa lãnh sự với thí sinh có quốc tịch nước ngoài;

 4. 02 Bản sao văn bằng đại học (hoặc trình độ tương đương);

 5. 02 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương);

 6. 02 Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;

 7. 01 Giấy xác nhận chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ (đối với người dự tuyển sử dụng văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo chủ yếu bằng tiếng nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ);

 8. 03 Bản bài luận dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ chương trình định hướng ứng dụng/chương trình định hướng nghiên cứu (theo mẫu của Trường).

 9. 01 Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện hoặc trung tâm y tế còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 10. 01 Giấy xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của chuyên ngành đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường);

 11. 01 Bản sao các công trình khoa học đã công bố (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học không đạt hạng khá trở lên);

 12. 01 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có);

 13. 01 Bản sao có chứng thực chứng nhận các thành tích về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học (nếu có);

 14. 01 Bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);

 15. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên được xác nhận của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Ghi chú: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ/thạc sĩ cần mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. Văn bằng của thí sinh người nước ngoài phải bổ sung chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự hoặc được Trường gửi bằng văn bản đề nghị đại học cấp văn bằng của thí sinh nước ngoài thực hiện hậu kiểm/kiểm tra. Nhà trường không hoàn trả hồ sơ và chi phí sau khi nộp.