Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2021
Năm 2021, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 11 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Tư vấn tuyển sinh 2020: “Giới thiệu chương trình du học luân chuyển campus”
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh số 02 với nội dung “Giới thiệu chương trình du học luân chuyển campus”
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học La Trobe, Úc

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học La Trobe, Úc

Website: https://www.latrobe.edu.au/

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2021

1. Giới thiệu Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học (chương trình liên kết đào tạo quốc tế) này tập trung tuyển học sinh tốt nghiệp THPT của Việt Nam và học sinh từ các quốc gia trên thế giới.

Phương thức xét tuyển Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Thông báo tuyển sinh các chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian Năm học 2020-2021

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14); Văn bản số 1239/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với Đại học kỹ thuật Ostrava

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019, Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019
Kết quả trúng tuyển năm 2019 trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019
Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Chương trình du học luân chuyển campus xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia 2019
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019
Subscribe to Tuyển sinh