Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa (Đợt 2 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 2 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 (Đợt 1 năm 2023)

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 05 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, hình thức đào tạo chính quy với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 04 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 1 năm 2022)

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 07 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2021
Năm 2021, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 11 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Tư vấn tuyển sinh 2020: “Giới thiệu chương trình du học luân chuyển campus”
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh số 02 với nội dung “Giới thiệu chương trình du học luân chuyển campus”
Thông báo phương thức tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus 2020
Năm 2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển sinh 13 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus trình độ đại học.
Subscribe to Tuyển sinh