Nhảy đến nội dung
x
Xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2019
Hội đồng tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus như sau:
Điểm tiếp nhận thí sinh nhập học chương trình du học luân chuyển campus phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
kết quả tiếp nhận thí sinh năm 2019 các ngành trình độ đại học chương trình du học luân chuyển campus của phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019.
Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019, Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019
Kết quả trúng tuyển năm 2019 trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019
Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào Chương trình du học luân chuyển campus xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia 2019
Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019
Kết quả xét tiếp nhận và công nhận thí sinh nhập học Chương trình du học luân chuyển campus Đợt 2 năm 2019
Kết quả xét tiếp nhận và công nhận thí sinh nhập học Chương trình du học luân chuyển campus Đợt 2 năm 2019.
Xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học Chương trình du học luân chuyển campus Đợt 1 và Đợt 2 năm 2019
Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến để được công nhận trúng tuyển.
Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy theo điểm thi THPT quốc gia 2019
Đại học Tôn Đức Thắng công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019
Kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 Phương thức xét tuyển theo quá trình học tập THPT - Đợt 2
Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019
Kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc tương đương)-Đợt 2
Kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 (hoặc tương đương)
Điểm chuẩn các ngành năng khiếu theo phương thức xét tuyển kết quả quá trình học tập THPT Đợt 1
Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả trúng tuyển năm 2019 ...
Subscribe to Tuyển sinh