Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh tiến sĩ

1. Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 06 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh với các thông tin như sau:

#

Mã ngành Chuyên ngành Khoa chuyên môn Chỉ tiêu
1 9340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 05
2 9340301 Kế toán Kế toán  05
3 9480101 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 05
4 9580201 Kỹ thuật xây dựng  Kỹ thuật công trình 05
5 9460107 Khoa học tính toán Viện khoa học tính toán 05
6 9520201 Kỹ thuật điện Khoa Điện - Điện tử  05
2) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển:

 • Về văn bằng: Đáp ứng 01 trong các điều kiện văn bằng sau:
 • Điều kiện miễn môn Ngoại ngữ đầu vào (tiếng Anh): Đối với công dân Việt Nam, có một trong những văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng về năng lực ngoại ngữ dưới đây:
  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập phải là tiếng Anh;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh;
  • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ IELTS 5.0 hoặc TOEFL iBT 45, hoặc PET/FCE 160 trở lên (trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).
 • Về thâm niên công tác:
  • Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: ít nhất 01 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
  • Đối với các chuyên ngành còn lại: Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
 • Về công bố báo cáo khoa học:
  • Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại khá: 01 bài báo công bố trên tạp chí ISI/Scopus (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài);
  • Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ hoặc đại học loại giỏi: 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 • Cán bộ hướng dẫn:
  • Được tối thiểu 01 giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng đồng ý nhận hướng dẫn;
  • Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn.
 • Bài luận về hướng nghiên cứu: Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
 • Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành.
 • Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
3) ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ
 • Đăng ký dự tuyển trên website http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn
 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
  • 01 phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trong email xác nhận đăng ký dự tuyển);
  • 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
  • 01 công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan(nếu có); (tải mẫu tại đây)
  • 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
  • 01 bản photo công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);
  • 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
  • 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của nghiên cứu sinh; (tải mẫu tại đây);
  • 03 bản photo bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo công bố quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
  • 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc); (tải hướng dẫn tại đây)
  • 01 bài luận dự định nghiên cứu; (photo thành 6 bảng, có đóng cuốn)(tải mẫu tại đây)
  • 01 giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có yêu cầu chuyên ngành đăng ký dự tuyển); (tải mẫu tại đây)
  • 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
  • 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).
 • Nộp hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 29/05/2021
 • Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng
 • Phí bảo vệ đề cương: 750.000 đồng
 • Xét hồ sơ dự tuyển (dự kiến): 10/06/2021
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu (dự kiến): 03, 04/07/2021
 • Công bố kết quả trúng tuyển: 23/07/2021
 • Thời gian nhập học: 06, 07/08/2021
4) THỜI GIAN ĐÀO TẠO, HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Thời lượng và thời gian đào tạo (dự kiến):

 • 36 tháng, từ 08/2021 – 08/2024 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên);
 • 48 tháng, từ 08/2021 – 08/2025 (đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học).
Lịch học và nghiên cứu (dự kiến): tập trung toàn thời gian

Thông tin học phí: (xem tại đây)

Chính sách học bổng: (xem tại đây)

5) THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ: (xem tại đây)

6) THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)
       Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
       Lịch làm việc thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00
       Điện thoại: (028) 3775 5059. Hotline: 0944 314 466
       Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn 
Tỉnh Lâm Đồng:  Đại học Tôn Đức Thắng
       Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
       Điện thoại: (0263) 3922 888 – 3967 888
       Email: cosobaoloc@tdtu.edu.vn.
Tỉnh Khánh Hòa: Phân hiệu Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng
       Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
       Điện thoại: (0258) 3837 485 
       Email: phanhieunhatrang@tdtu.edu.vn. Website: http://nhatrang.tdtu.edu.vn 
Tỉnh Cà Mau: Cơ sở Cà Mau, Đại học Tôn Đức Thắng
       Đường Mậu Thân, Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
       Điện thoại: (0290) 3590 924
       Email: cosocamau@tdtu.edu.vn.

 

2. Tuyển sinh tiến sĩ chương trình Sandwich:

GIỚI THIỆU

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Công văn số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học hóa công nghệ Praha (www.vscht.cz), Cộng hòa Séc;

1. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TDTU trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tượng khác có nguyện vọng như sau:

1. Trường đại học kỹ thuật Ostrava:
a.    Tin học (Informatics);
b.    Công nghệ viễn thông (Communication Technology) ;
c.    Toán tính và toán ứng dụng (Computational and Applied Mathematics) ;
d.    Máy và thiết bị điện (Electrical Machines, Apparatus and Drives);
e.    Năng lượng điện (Electrical Power Engineering);
f.    Điện tử (Electronics);
g.    Điều khiển học kỹ thuật (Technical Cybernetics);
h.    Lý thuyết kết cấu (Theory of Construction);
i.    Địa kỹ thuật (Geotechnics);
j.    Xây dựng và kỹ thuật đô thị (Municipal Engineering and Construction);
k.    Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp (Fire Protection Engineering and Industrial Safety).
2. Trường đại học Tomas Bata:
a.    Quản trị và kinh tế (Management and Economics);
b.    Tài chính (Finance);
c.    Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics);
d.    Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics).
3. Trường đại học hóa công nghệ Praha:
a.    Hóa sinh (Biochemistry);
b.    Vi sinh học (Microbiology);
c.    Công nghệ sinh học (Biotechnology);
d.    Hóa và phân tích thực phẩm (Food Chemistry and Analysis);
e.    Công nghệ thực phẩm (Food Technology);
f.    Hóa môi trường và công nghệ (Environmental Chemistry and Technology).

2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển và thi tuyển

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ gồm:
1.    Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;
2.    Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học;
3.    Bản sao có công chứng Bằng thạc sĩ;
4.    Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học;
5.    Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh);
6.    Thư giới thiệu (dành cho ứng viên nộp đơn vào Trường đại học Tomas Bata);
7.    Năng lực ngoại ngữ:
a.    Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B1 (hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các chuyên ngành học tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học hóa công nghệ Praha;
b.    Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2 (hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các ngành học tại Trường đại học Tomas Bata.
8.    Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh).
Ghi chú:
Các ứng viên sau không phải nộp chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh:
•    Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Anh;
•    Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

Lưu ý: Đại học Tôn Đức Thắng có các khóa học hoặc tiếng Anh tăng cường, giúp các ứng viên nâng cao năng lực tiếng Anh để đăng ký lấy chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2.

4. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO

1.    Thời gian đào tạo là 4 năm.
2.    Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc.

5. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

1.    Trường đại học Tôn Đức Thắng (www.tdtu.edu.vn);
2.    Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz);
3.    Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz);
4.    Trường đại học hóa công nghệ Praha (www.vscht.cz).

6. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: tiếng Anh

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

1.    Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng dạy bằng tiếng Anh;
2.    Các bài luận, báo cáo đề cương, luận án tiến sĩ... đều phải viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh;
3.    Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng bảo vệ quốc gia và được thực hiện tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava/Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha.

7. THẦY HƯỚNG DẪN

1.    Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế;
2.    Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của TDTU và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

8. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

1.    Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Trường đại học kỹ thuật Ostrava/ Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha mà các Nghiên cứu sinh theo học sẽ cấp cho Nghiên cứu sinh Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế.
2.    Bằng tiến sĩ nhận từ chương trình đào tạo này được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận theo Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 và Công văn số 156/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017.

9. KINH PHÍ ĐÀO TẠO

1.    Kinh phí đào tạo do người học (Nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí: khóa học 2018 - 2022 (nhập học tháng 9/2018) như sau:
a.    Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử; Điều khiển học kỹ thuật: 69,5 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.000USD/năm học).
b.    Lý thuyết kết cấu, Địa kỹ thuật, Xây dựng và kỹ thuật đô thị, Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp: 81 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.500USD/năm học).
c.    Quản trị và kinh tế, Tài chính, Điều khiển tự động và tin học, Tin học kỹ thuật: 81 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.500USD/năm học).
d.    Hóa sinh, Vi sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa và phân tích thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Hóa và công nghệ môi trường: 81 triệu đồng/năm học (tương đương 3.500USD/năm học).
2.    Học phí tính bằng USD là không đổi trong suốt cả khóa học. Nghiên cứu sinh nộp học phí tính bằng tiền Việt tương ứng với tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank cho từng thời điểm đóng tiền. Tuy nhiên, chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các trường đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng khóa (khóa năm sau có thể khác với khóa năm trước).
3.    Đại học Tôn Đức Thắng tài trợ chương trình học bổng (từ 25% đến 100% toàn bộ học phí của Khóa học tiến sĩ) kể từ đầu năm 2016. Người học muốn được nhận học bổng đào tạo sau tiến sĩ của Trường, liên hệ Phòng Sau đại học (gradstudies@tdtu.edu.vn) để biết thông tin và thủ tục đề nghị cấp học bổng.

10. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

Kế hoạch học tập, nghiên cứu chủ yếu gồm các điểm sau:
1.    Học và thi các môn học cơ bản, chuyên ngành và môn tiếng Anh;
2.    Nghiên cứu khoa học: bài báo, báo cáo khoa học, tham gia hội thảo, hội nghị;
3.    Thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ;
4.    Nộp luận án tiến sĩ để bảo vệ;
5.    Bảo vệ luận án tiến sĩ;
6.    Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các môn học trong chương trình đào tạo, các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san ngành, cuối cùng là luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

11. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

•    Chất lượng đào tạo và bằng cấp có giá trị toàn châu Âu và quốc tế;
•    Đại học kỹ thuật Ostrava nằm trong TOP (#201-250) các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo Bảng xếp hạng các trường thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi năm 2017 của THE (Times Higher Education World Universities Ranking); Trường đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội các trường đại học châu Âu, với hơn 800 trường từ 46 quốc gia. Trung tâm Polymer của Trường đứng đầu thế giới với hơn 100 nhà khoa học và nhiều giáo sư nhận được những giải thưởng danh giá như Rolex Award for Enterprise; Trường đại học hóa công nghệ Praha là tổ chức giáo dục lớn nhất trong lĩnh vực hóa và công nghệ ở Trung Âu với truyền thống kéo dài gần hai thế kỷ. Năm 2017 Trường được tổ chức xếp hạng đại học uy tín THE (Times Higher Education World Reputation Ranking) xét chọn thứ hạng vị trí 152 của Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi.
•    TDTU là đại học đứng thứ 1 Việt Nam. TDTU thường niên tổ chức các Hội thảo quốc tế phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của các nghiên cứu sinh như: ICFE2015, ICFE2016, ICFE2017; AETA2015, AETA 2017; ICAMER2016; CUTE2016; ICETI2016, ...;. TDTU cũng là nhà sáng lập và chủ sở hữu 2 tạp chí quốc tế: i) Tạp chí thông tin và viễn thông - JIT (Journal of Information and Telecomunication) do Nhà xuất bản Taylor & Francis ấn hành; và ii) Tạp chí kỹ thuật tiên tiến và tính toán - JACE (Journal of Advanced Engineering and Computaition). Chất lượng bài báo được đăng trên 2 tạp chí này tương đương với bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS; được công nhận của nhiều đại học ở Châu Âu. Vì thế, nghiên cứu sinh có rất nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn tất việc học của mình và tốt nghiệp đúng tiến độ. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và học hành tại TDTU hiện nay cũng là tốt nhất trong cả nước;
•    Điều kiện bảo đảm chất lượng cho nghiên cứu sinh Việt Nam khi học tại TDTU là tương đương như ở Cộng hòa Séc. Nghiên cứu sinh Việt Nam có đủ quyền lợi – nghĩa vụ và chất lượng học tập như tất cả nghiên cứu sinh người Séc và nghiên cứu sinh quốc tế khác.

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ

VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU (EUROPEAN COOPERATION CENTER), ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
•    Phòng 126, Tòa nhà C, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ; Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM;
•    Điện thoại: (028) 3775 5107 Di động: 0948 998 959 - 0916 127527;
•    E-mail: ecc@tdtu.edu.vn; phandao@tdtu.edu.vn;
•    Website: http://www.tdtu.edu.vn, http://ecc.tdtu.edu.vn;