Nhảy đến nội dung
x
Hồ sơ tuyển sinh

I. Hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

  1. 01 Đơn dự tuyển (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến);

  2. 01 Lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);

Subscribe to Hồ sơ