Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tuyển sinh

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch thi tuyển sinh như sau:

1. Trình độ Tiến sĩ:

 • Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 28/11/2020;
 • Xét duyệt hồ sơ dự tuyển:  ngày 04/12/2020;
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu: ngày 19, 20/12/2020;
 • Công bố kết quả trúng tuyển: ngày  07/01/2021;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng;
 • Phí bảo vệ đề cương nghiên cứu: 750.000 đồng.

2. Trình độ Thạc sĩ:

 • Nhận hồ sơ đăng ký ôn thi, bổ sung kiến thức: đến hết này 05/11/2020;
 • Khai giảng ôn thi (dự kiến): tháng 11/2020;
 • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: hạn chót ngày 28/11/2020;
 • Thời gian thi tuyển: ngày 19/12/2020;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 07/01/2021;
 • Phí đăng ký dự thi: 750.000 đồng;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000 đồng.