Nhảy đến nội dung
x

Lịch tuyển sinh

Năm 2024, Nhà trường thực hiện tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ 02 đợt. Trong đợt 1 năm 2024, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 02 ngành trình độ tiến sĩ, 04 ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch tuyển sinh như sau:

1. Trình độ tiến sĩ:

 • Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 04/05/2024;
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu (dự kiến): ngày 11/05/2024–17/05/2024;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 07/06/2024;
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 21/06/2024-22/06/2024;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng;
 • Phí bảo vệ đề cương nghiên cứu: 750.000 đồng.

Thí sinh đăng ký nhận thông tin tuyển sinh đợt 2 năm 2024 (dự kiến bắt đầu từ tháng 7): tại đây.

2. Trình độ thạc sĩ:

 • Nhận hồ sơ đăng ký ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 16/03/2024;
 • Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (dự kiến): 13/04/2024;
 • Thời gian công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (dự kiến): 24/04/2024;
 • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: hạn chót ngày 04/05/2024;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 07/06/2024;
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 21/06/2024-22/06/2024;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000 đồng;
 • Phí ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 2.200.000 đồng.

Thí sinh đăng ký nhận thông tin tuyển sinh đợt 2 năm 2024 (dự kiến bắt đầu từ tháng 7): tại đây.