Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tuyển sinh

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch thi tuyển sinh như sau:

1. Trình độ Tiến sĩ:

 • Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 08/05/2021;
 • Xét duyệt hồ sơ dự tuyển: ngày 20/05/2021;
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu (dự kiến): ngày 05, 06/06/2021;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 25/06/2021;
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 09, 10/07/2021;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng;
 • Phí bảo vệ đề cương nghiên cứu: 750.000 đồng.

2. Trình độ Thạc sĩ:

 • Nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức: đến hết này 20/03/2021;
 • Khai giảng ôn thi và bổ sung kiến thức (dự kiến): 26/03/2021;
 • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: hạn chót ngày 08/05/2021;
 • Thời gian thi tuyển(dự kiến): ngày 05, 06/06/2021;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 25/06/2021;
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 09, 10/07/2021;
 • Phí đăng ký dự thi: 750.000 đồng;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000 đồng.