Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tuyển sinh

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ. Thông tin về lịch thi tuyển sinh như sau:

1. Trình độ Tiến sĩ:

 • Nhận hồ sơ dự tuyển: đến 17h ngày 12/11/2019;
 • Xét duyệt hồ sơ dự tuyển:  ngày 15/11/2019;
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu: ngày 02, 03/12/2019;
 • Công bố kết quả trúng tuyển: ngày 23/12/2019;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng;
 • Phí bảo vệ đề cương nghiên cứu: 750.000 đồng.

2. Trình độ Thạc sĩ:

 • Nhận hồ sơ đăng ký ôn thi, bổ sung kiến thức: đến hết này 25/10/2019;
 • Khai giảng ôn thi (dự kiến): ngày 26/10/2019;
 • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: đến 17h ngày 12/11/2019;
 • Thời gian thi tuyển (dự kiến): ngày 07, 08/12/2019;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 23/12/2019;
 • Phí đăng ký dự thi: 750.000 đồng;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000 đồng.