Nhảy đến nội dung
x

Lịch tuyển sinh

Trong đợt 1 năm 2022, đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 04 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 07 chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Thông tin về lịch tuyển sinh như sau:

1. Trình độ tiến sĩ:

 • Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 05/03/2022;
 • Xét duyệt hồ sơ dự tuyển (dự kiến): ngày 10/03/2021;
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu (dự kiến): ngày 12, 13/03/2022;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 18/03/2022;
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 08, 09/04/2022;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng;
 • Phí bảo vệ đề cương nghiên cứu: 750.000 đồng.

2. Trình độ thạc sĩ:

 • Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: hạn chót ngày 05/03/2022;
 • Xét duyệt hồ sơ dự tuyển (dự kiến): ngày 10/03/2022;
 • Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): ngày 18/03/2022;
 • Thời gian nhập học (dự kiến): 08, 09/04/2022;
 • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000 đồng.