Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi tuyến sinh

- Ngày thi tuyển: ngày 08, 09/12/2018

- Phát hành và nhận hồ sơ dự thi: hạn chót ngày 09/11/2018

- Danh mục chuyên ngành đào tạo chi tiết (tại đây)

- Đăng ký dự tuyển trực tuyến chi tiết (tại đây)

- Hồ sơ đăng ký dự thi chi tiết (tại đây)