Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh Chương trình thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên TDTU

Tháng 01/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ban hành qui định về đào tạo bồi dưỡng sau đại học (hình thức liên thông từ trình độ đại học lên trình độ cao học, gọi là Chương trình 4+1). Theo đó, sinh viên đang theo học bậc đại học tại TDTU sẽ được liên thông lên bậc cao học của ngành tương ứng, rút ngắn thời gian học tập và được hưởng chính sách học bổng sau đại học dựa theo kết quả học tập.

Tất cả 18 ngành đào tạo thạc sĩ của trường đều có tuyển sinh Chương trình 4+1. 

Học thạc sĩ từ năm thứ 3 đại học

Việc cho phép sinh viên đăng ký học trước và tích lũy các học phần tchuong trình cao học từ năm thứ 3 và năm thứ 4 đại học giúp rút ngắn thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo hai chương trình (đại học và cao học) của ngành tương ứng.

Khung chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt giữa các môn học trong khối kiến thức đại học và các học phần trong khối kiến thức cao học, do đó sinh viên tích lũy các học phần cao học sẽ được xét chuyển điểm và công nhận khối kiến thức tích lũy tương đương xuống hệ đại học. Đồng thời chương trình học vẫn bảo đảm tổng số tín chỉ tích lũy của người học tối thiểu 180 tín chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hình thức tuyển sinh và một số điều kiện để có thể đăng ký chương trình

  • Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học;
  • Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học chương trình 4+1;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

“4+1 = 5” năm hoàn cả chương trình đại học và cao học

Thời gian đào tạo chính thức của Chương trình 4+1 là 5 năm. Trong đó, 1 năm trong thời gian 2 năm đào tạo của bậc cao học được sắp xếp để học song hành với năm cuối của bậc đại học. Vì vậy, sinh viên theo học Chương trình thạc sĩ 4+1 có thể rút ngắn được 1 năm đào tạo. Thời gian học tập của người học được tính từ khi có quyết định nhập học của chương trình đại học.

Chương trình 4+1 là một cơ hội tốt để sinh viên không những vừa đạt được kiến thức nâng cao, mà còn vừa rút ngắn được thời gian đào tạo để nhận bằng thạc sĩ.

Các thông tin chi tiết liên quan đến việc đăng ký Chương trình  4+1 được cập nhật tại đây.