Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 - Tháng 12/2018

- Ngày thi tuyển: ngày 08, 09/12/2018

- Phát hành và nhận hồ sơ dự thi: hạn chót ngày 09/11/2018

STT

Tên chuyên ngành

Khoa chuyên môn

Bậc đào tạo

ThS

TS

1

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

x

x

2

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

x

 

3

Kế toán

Kế toán

x

 

4

Toán ứng dụng

Toán thống kê

x

 

5

Kỹ thuật môi trường

Môi trường và BHLĐ

x

 

6

Bảo hộ lao động

x

 

7

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

x

x

8

Kỹ thuật hoá học

Khoa học ứng dụng

x

 

9

Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

x

 

10

LL&PP dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

x

 

11

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
(chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng TA)

Kỹ thuật công trình

x

 

12

Luật kinh tế

Luật

x

 

13

Xã hội học

KH xã hội và nhân văn

x

 

14

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

x

x

15

Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử

x

 

16

Kỹ thuật viễn thông

x

 

17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

x

 

18

Quản lý thể dục thể thao

Khoa học thể thao

x

 

19

Khoa học tính toán

Viện khoa học tính toán

 

x

Mọi thông tin đăng ký vui lòng xem tại đây