Nhảy đến nội dung
x
Thủ tục nhập học sau đại học

1. Quy trình nhập học

1.1 Từ ngày 14/04/2022 đến 16/04/2022. Thí sinh nộp các khoản phí nhập học bằng các phương thức sau:

1.1.1 Nộp bằng các phương thức thanh toán tại Ngân hàng. Thí sinh xem các hướng dẫn tại đây;

1.1.2 Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính (A.0007, Tầng trệt, Nhà A, cơ sở Tân Phong, Quận 7).

Subscribe to nhập học