Nhảy đến nội dung
x
Thủ tục nhập học sau đại học

1. Hồ sơ nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển:

a. Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ/tiến sĩ (theo mẫu thạc sĩ/tiến sĩ);

b. Giấy báo nhập học (bản chính).

Subscribe to nhập học