Nhảy đến nội dung
x
Thủ tục nhập học Sau đại học

1. HỒ SƠ NHẬP HỌC:

a. Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ/tiến sĩ (theo mẫu thạc sĩ/tiến sĩ);

b. Giấy báo nhập học (bản chính);

c. Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm tốt nghiệp đại học (bản chính để đối chiếu);

Subscribe to nhập học