Nhảy đến nội dung
x

Học bổng - Sau đại học

Nhằm tạo điều kiện học tập và hỗ trợ về kinh tế cho người học sau đại học ở tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nhà trường có chính sách học bổng nhằm thông qua hình thức giảm học phí dành cho đối tượng người học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Chính sách học bổng

Mục tiêu:

 • Chính sách học bổng sau đại học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho học viên (HV), nghiên cứu sinh (NCS) thực hiện việc học thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường, tại các chương trình liên kết của Trường với đối tác nước ngoài, và cơ sở giáo dục khác nhằm:
 • Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để người học tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI, SCOPUS trong quá trình học tập;
 • Bảo đảm hoạt động đào tạo sau đại học của Trường gắn chặt với hoạt động nghiên cứu khoa học và đi theo đúng chuẩn quốc tế.
 • Hỗ trợ học phí thông qua việc cấp học bổng nhằm điều kiện và khuyến khích cho các đối tượng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Giá trị học bổng:

1. Học bổng chương trình 4+1:

 • Học bổng 50% cho từng học phần;
 • Học bổng 30% cho từng học phần.

2. Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ:

 • Học bổng 100% cho toàn khóa đào tạo;
 • Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo;
 • Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo;
 • Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo.

3. Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ:

 • Học bổng toàn phần (100%);
 • Học bổng bán phần (50%);
 • Học bổng hỗ trợ (25%).

4. Học bổng đối với lưu học sinh nước ngoài

 • Học bổng toàn phần gồm 100% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng;
 • Học bổng bán phần gồm 50% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở TDTU;
 • Học bổng hỗ trợ gồm 25% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở TDTU.
Học bổng chương trình 4+1

1. Đối tượng: Sinh viên đang học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng đủ điều kiện và đăng ký tham gia chương trình 4+1 sẽ được xét cấp học bổng đối với các học phần của chương trình 4+1 trong năm học 2022-2023. Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối học kỳ chỉ khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của chương trình 4+1.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy bậc đại học, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo điểm trung bình tích lũy tại học kỳ xét học bổng.

3. Mức học bổng

Học bổng 50% cho từng học phần: Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần.

Học bổng 30% cho từng học phần: Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần.

*Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối học kỳ chỉ khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của chương trình 4+1.

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng của sinh viên 4+1

 • Đơn đề nghị cấp học bổng (tại đây);
 • Bản chính bảng điểm tích lũy bậc đại học của Trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Học bổng sau đại học

I. Học bổng chương trình thạc sĩ:

1. Đối tượng: Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng các đợt tuyển sinh trong năm học 2022-2023. Học bổng được chi trả vào cuối khóa học.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy chương trình đào tạo trình độ đại học của học viên; các thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật trong khi là sinh viên TDTU. Đối với học viên là giảng viên, viên chức cơ hữu của TDTU căn cứ vào thâm niên công tác tại TDTU, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

3. Mức học bổng

Học bổng 100% cho toàn khóa đào tạo
 • Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa một ngành thuộc chương trình đại học của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Sinh viên là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo ISI/SCOPUS đối với nhóm ngành kinh tế - xã hội và ít nhất 02 bài báo ISI/SCOPUS đối với nhóm ngành kỹ thuật - tự nhiên, công bố chung với giảng viên hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của Trường;
 • Sinh viên đạt các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao như sau:
  • Đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc hoặc Huy chương đồng cấp thế giới;
  • Đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc cấp Châu Á;
  • Đạt Huy chương vàng cấp Đông Nam Á, SEA Games.
 • Sinh viên đạt các giải thưởng uy tín về khoa học, nghệ thuật, thể thao đóng góp sự phát triển danh tiếng của Trường.
Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU có thâm niên công tác tại Trường từ 03 năm trở lên, trúng tuyển và nhập học.
Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo
 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU có thâm niên công tác tại Trường từ 01 năm đến 03 năm, trúng tuyển và nhập học.
Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo
 • Cựu sinh viên của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp hơn 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học;
 • Công chức, viên chức được cử đi học của các tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU, trúng tuyển và nhập học.

Lưu ý: Giảng viên, viên chức khi đăng ký nhận tài trợ này phải ký cam kết với Trường theo quy định.

4. Hồ sơ của nghiên cứu sinh

Lưu ý: Các bài báo ISI/SCOPUS được xếp hạng theo quy định hiện hành về xếp hạng công trình công bố quốc tế của Trường mà NCS đăng ký có trách nhiệm tìm hiểu rõ, đầy đủ trước khi tiến hành đăng ký và cam kết thực hiện nghĩa vụ công bố. NCS đứng tên trong công bố bài báo vai trò tác giả chính phải là tác giả đầu hoặc tác giả gửi bài duy nhất của bài báo.

Giảng viên, viên chức của TDTU học tiến sĩ tại các chương trình đào tạo của Trường và chương trình hợp tác đào tạo theo hình thức sandwich, khi đạt thâm niên nhất định, ngoài định mức học bổng nói trên sẽ được hưởng phụ cấp sinh hoạt phí 3.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 3 năm = 126.000.000 đồng cho toàn khóa đào tạo:
 • Thâm niên từ 07 năm trở lên, được thực nhận: 100% mức tài trợ này;
 • Thâm niên từ 05 năm đến dưới 07 năm, được thực nhận: 75% mức tài trợ này;
 • Thâm niên từ 03 năm đến dưới 05 năm, được thực nhận: 50% mức tài trợ này.

II. Học bổng chương trình tiến sĩ

1. Đối tượng: Nghiên cứu sinh (NCS) đang tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường; hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa Trường với các trường đối tác đợt tuyển sinh năm học 2022-2023.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ học bổng tiến sĩ, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

3. Mức học bổng

Học bổng toàn phần (100%)
 • NCS thuộc nhóm ngành kỹ thuật - tự nhiên phải công bố 02 bài báo ISI hạng 5 trở lên tác giả chính, đứng tên TDTU;
 • NCS thuộc nhóm ngành kinh tế - xã hội phải công bố 01 bài báo ISI hạng 5 trở lên tác giả chính, đứng tên TDTU.
Học bổng bán phần (50%)
 • NCS nhóm ngành KHTN và KHKT phải công bố 01 bài báo ISI hạng 5 trở lên tác giả chính (hoặc 01 bài báo ISI hạng 8 trở lên tác giả chính; cộng thêm 01 bài báo SCOPUS tác giả chính; hoặc 03 bài báo SCOPUS tác giả chính) đứng tên TDTU;
 • NCS nhóm ngành KHXH phải công bố 02 bài báo SCOPUS tác giả chính, đứng tên TDTU.
Học bổng hỗ trợ (25%)
 • NCS nhóm ngành KHTN và KHKT phải công bố 01 bài báo SCOPUS tác giả chính cùng 01 bài báo ISI hạng 8 trở lên tác giả phụ, đứng tên TDTU;
 • NCS nhóm ngành KHXH phải công bố 01 bài báo SCOPUS tác giả chính hoặc 01 bài báo ISI tác giả phụ, đứng tên TDTU.

Lưu ý: Thành tích sinh viên đạt được trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao tính đến thời điểm xét học bổng không quá 02 (hai) năm

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

 • Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu của Trường) tại đây;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 • Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố (đối với học viên thuộc đối tượng là tác giả bài báo ISI/ SCOPUS);
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đạt thành tích của giải đấu và quyết định khen thưởng của Tổng cục Thể dục Thể thao (đối với học viên thuộc đối tượng đạt các thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao);
 • Giấy xác nhận đang công tác tại TDTU (đối với học viên thuộc đối tượng là giảng viên, viên chức của TDTU);
 • Giấy chứng nhận là giáo viên (đối với học viên thuộc đối tượng là giáo viên phổ thông) (tại đây);
 • Bản sao có chứng thực quyết định cử đi học của cơ quan (đối với học viên thuộc đối tượng là công chức, viên chức của các tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU).
Học bổng lưu học sinh

I. Học bổng lưu học sinh - năm thứ nhất

1. Đối tượng: Lưu học sinh đã được xét tuyển vào học chương trình sau đại học của Trường các đợt tuyển sinh trong năm học 2022-2023.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ xin cấp học bổng lưu học sinh đã trúng tuyển và nhập học, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

3. Mức cấp học bổng

Học bổng toàn phần: Học bổng toàn phần gồm 100% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp học bổng khi đạt các điều kiện sau:

 • Lưu học sinh phải có điểm học tập trung bình tích lũy bậc đại học (tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ)/bậc thạc sĩ (tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ) đạt loại xuất sắc (từ 3.6 trở lên (thang điểm 4.0) hoặc tương đương);
 • Trường Đại học của lưu học sinh đã tốt nghiệp phải nằm trong Bảng xếp hạng TOP 1000 của THE/ QS/ URAP/ ARWU.

Học bổng bán phần: Học bổng bán phần gồm 50% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở TDTU. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp học bổng khi đạt các điều kiện sau:

 • Lưu học sinh phải có điểm học tập trung bình tích lũy bậc đại học (tham gia chương trình thạc sĩ)/bậc thạc sĩ (tham gia chương trình tiến sĩ) đạt loại giỏi (từ 3.4 đến dưới 3.6 (thang điểm 4.0) hoặc tương đương);
 • Trường Đại học của lưu học sinh đã tốt nghiệp phải nằm trong Bảng xếp hạng TOP 1000 của THE/ QS/ URAP/ ARWU.

Học bổng hỗ trợ: Học bổng hỗ trợ gồm 25% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở TDTU. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp học bổng khi đạt các điều kiện sau:

 • Lưu học sinh phải có điểm học tập trung bình tích lũy bậc đại học (tham gia chương trình thạc sĩ)/bậc thạc sĩ (tham gia chương trình tiến sĩ) đạt loại khá (từ 3.2 đến dưới 3.4 (thang điểm 4.0) hoặc tương đương);
 • Trường Đại học của lưu học sinh đã tốt nghiệp phải nằm trong Bảng xếp hạng TOP 1000 của THE/ QS/ URAP/ ARWU.

Trong trường hợp lưu học sinh bằng nhau về điểm tích lũy học tập sẽ ưu tiên xét học bổng cho lưu học sinh có năng lực nghiên cứu khoa học, và quốc tịch của lưu học sinh như sau:

 • Ưu tiên 1: Các nước Đông Nam Á;
 • Ưu tiên 2: Các nước Châu Á (trừ những nước nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam);
 • Ưu tiên 3: Các nước là quốc gia đang phát triển nhưng không nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam;
 • Ưu tiên 4: Các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc.

Lưu ý: Học bổng dành cho lưu học sinh chỉ cấp cho năm học đầu tiên. Học bổng sẽ được xem xét cấp tiếp cho năm sau dựa trên kết quả học tập, thành tích của lưu học sinh trong năm học trước đó.

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

Lưu học sinh nộp hồ sơ xét tuyển học bổng cùng thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển bằng hình thức nộp trực tuyến

Trình độ thạc sĩ

 • Đơn xin dự tuyển trực tuyến;
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường) tại đây;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Bản sao bảng điểm bậc đào tạo đại học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc minh chứng học đại học bằng tiếng Anh;
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Việt ở cấp độ B2 do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp nếu dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt;
 • Bản sao chứng chỉ trình độ tiếng Việt (B2), tiếng Pháp (DELF B1/TCF niveau 3), tiếng Nga (TRKI 1), tiếng Đức (B1/ZDfB), tiếng Trung (HSK3), tiếng Nhật (JLPT N3) (áp dụng đối với ngành TESOL);
 • Đề cương học tập, nghiên cứu tại TDTU;
 • Giấy khám sức khỏe do bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ;
 • Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Bản sao hộ chiếu.

Trình độ tiến sĩ

 • Đơn xin dự tuyển trực tuyến;
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường) tại đây;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Bản sao bảng điểm bậc đào tạo đại học và thạc sĩ có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố;
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc minh chứng học đại học/thạc sĩ bằng tiếng Anh;
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Việt ở cấp độ B2 do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • Đề cương học tập, nghiên cứu tiến sĩ tại TDTU;
 • Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học cùng chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Giấy khám sức khỏe do bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ;
 • Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Bản sao hộ chiếu.

II. Học bổng lưu học sinh - năm thứ hai trở đi

1. Đối tượng: Lưu học sinh đang học tập tại Trường từ năm thứ hai trở đi theo đúng tiến độ thời gian đào tạo chuẩn của chương trình đào tạo đang theo học.

2. Tiêu chí: Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ xin cấp học bổng lưu học sinh từ năm 2 trở đi và học đúng tiến độ đào tạo, Hội đồng xét học bổng sẽ xét theo thứ tự của lưu học sinh trình tự từ năm 2, năm 3, năm 4 trở về sau và xét thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ hằng năm.

3. Mức cấp học bổng

Học bổng toàn phần: Học bổng toàn phần gồm 100% học phí và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học thứ hai trở đi. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp tiếp học bổng hằng năm nếu đạt các điều kiện sau:

 • Điểm trung bình tích lũy trong năm học gần nhất từ 8.0 trở lên (thang điểm 10.0); Đối với lưu học sinh học chương trình dự bị tiếng Việt có điểm thi đạt tương đương trình độ B2 trở lên;
 • Tất cả các học phần đăng ký học phải có kết quả đạt;
 • Có ý kiến nhận xét tích cực từ đơn vị quản lý chuyên môn, Trung tâm Việt Nam học (nếu có tham gia học chương trình dự bị tiếng Việt);
 • Đối với nghiên cứu sinh (NCS) sẽ xem xét thêm tiến độ nghiên cứu và công bố bài báo ISI/SCOPUS.

Học bổng bán phần: Học bổng bán phần gồm 50% học phí và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học thứ hai trở đi. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp tiếp học bổng hằng năm nếu đạt các điều kiện sau:

 • Điểm trung bình tích lũy 2 học kỳ gần nhất từ 7.5 đến dưới 8.0 (thang điểm 10.0);
 • Tất cả các học phần đăng ký học phải có kết quả đạt;
 • Có ý kiến nhận xét tích cực từ đơn vị quản lý chuyên môn, Trung tâm Việt Nam học (nếu có tham gia học chương trình dự bị tiếng Việt);
 • Đối với NCS sẽ xem xét thêm tiến độ nghiên cứu và công bố bài báo ISI/SCOPUS.

Học bổng hỗ trợ: Học bổng hỗ trợ gồm 25% học phí và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học thứ hai trở đi. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp tiếp học bổng hằng năm nếu đạt các điều kiện sau:

 • Điểm trung bình tích lũy 2 học kỳ gần nhất từ 7.0 đến dưới 7.5 (thang điểm 10.0);
 • Tất cả các học phần đăng ký học phải có kết quả đạt;
 • Có ý kiến nhận xét tích cực từ đơn vị quản lý chuyên môn, Trung tâm Việt Nam học (nếu có tham gia học chương trình dự bị tiếng Việt);
 • Đối với NCS sẽ xem xét thêm tiến độ nghiên cứu và công bố bài báo ISI/SCOPUS.

4. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

 • Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu của Trường);
 • Bản chính bảng điểm tích lũy 02 học kỳ gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Các minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có);
 • Các minh chứng tham gia các hoạt động hỗ trợ Khoa/Viện và Phòng Sau đại học.