Nhảy đến nội dung
x

Học bổng - Sau đại học

Nhằm tạo điều kiện học tập và hỗ trợ về kinh tế cho người học sau đại học ở tất cả các ngành đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng. Nhà Trường có chính sách học bổng nhằm thông qua hình thức giảm học phí dành cho đối tượng người học Cao học và Nghiên cứu sinh. Đối với người tham gia chương trình Sau tiến sĩ, nhà trường có chính sách hỗ trợ thông qua cam kết cụ thể công bố quốc tế ISI/SCOPUS đóng góp cho nhà trường.

Chính sách học bổng

Mục tiêu:

 • Chính sách học bổng sau đại học của Đại học Tôn Đức Thắng dành cho học viên (HV), nghiên cứu sinh (NCS) thực hiện việc học thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường, tại các chương trình liên kết của Trường với đối tác nước ngoài, và cơ sở giáo dục khác nhằm:
 • Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để người học tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI, SCOPUS trong quá trình học tập;
 • Bảo đảm hoạt động đào tạo sau đại học của Trường gắn chặt với hoạt động nghiên cứu khoa học và đi theo đúng chuẩn quốc tế.
 • Hỗ trợ học phí thông qua việc cấp học bổng nhằm điều kiện và khuyến khích cho các đối tượng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Giá trị học bổng:

1. Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ:

 • Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo;
 • Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo;
 • Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo.

2. Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ:

 • Học bổng toàn phần (100%);
 • Học bổng bán phần (50%);
 • Học bổng hỗ trợ (25%).

3. Học bổng đối với lưu học sinh nước ngoài

 • Học bổng toàn phần: i) toàn bộ học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) toàn bộ học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) toàn bộ học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí;
 • Học bổng bán phần: i) 50% học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) 50% học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) 50% học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí;
 • Học bổng hỗ trợ: i) hỗ trợ một phần học phí; hoặc ii) hỗ trợ toàn bộ phí ký túc xá; hoặc iii) hỗ trợ một phần sinh hoạt phí; hoặc iv) những hỗ trợ khác theo quyết định của Hiệu trưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Đối tượng được xét Học bổng sau đại học:

 • Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;
 • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
 • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng;
 • Phương thức cấp học bổng: Căn cứ hồ sơ của học viên nhập học trong từng đợt tuyển sinh của năm học, Phòng Sau đại học sẽ trình Ban giám hiệu Quyết định giá trị học bổng cho đối tượng đủ điều kiện. Giá trị học bổng cụ thể của từng học viên được khấu trừ vào học phí toàn khóa.
Học bổng sau đại học

Áp dụng từ đợt tuyển sinh tháng 12 năm 2017.

Học bổng dành cho sinh viên TDTU tham gia chương trình 4+1:

 • Học bổng 50% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):
  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần chuyên ngành;
 • Học bổng 30% cho từng học phần (không áp dụng cho học phần chung):
  • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần chuyên ngành;
 • Học bổng 25% cho từng học phần:
  • Sinh viên đăng ký các học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học);
  • Sinh viên không thuộc 02 đối tượng trên đăng ký các học phần chuyên ngành.

*Giá trị học bổng được tính tại thời điểm sinh viên đăng ký học phần và được chi trả cuối mỗi học kỳ với điều kiện sinh viên không nợ học phí của chương trình 4+1.

Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ:

 • Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:
  • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:
  • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
  • Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học.
 • Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:
  • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;
  • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
  • Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.

*Học bổng được chi trả vào cuối khóa học.

Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ: Đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của nghiên cứu sinh:

 • Học bổng toàn phần (100%)
 • Học bổng bán phần (50%)
 • Học bổng hỗ trợ (25%)

Đối tượng được xét Học bổng sau đại học:

 • Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;
 • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
 • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng;

Hồ sơ của nghiên cứu sinh:

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng, trong đó nêu rõ lý do về sự cần thiết của việc cấp học bổng phục vụ cho quá trình nghiên cứu và công bố liên quan đến luận án tiến sĩ;

 2. Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ (nội dung của đề cương phải liệt kê chi tiết kế hoạch thực hiện và mốc thời gian công bố bài báo quốc tế);

 3. Bảng điểm chương trình cao học, đại học đã hoàn tất;

 4. Thành tích nghiên cứu khoa học;

 5. Thư giới thiệu của chuyên gia;

 6. Nhận xét của người hướng dẫn;

 7. Chứng chỉ tiếng Anh còn trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp đơn xin học bổng [Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau: IELTS (tối thiểu 5.5 điểm), TOEFL IBT (tối thiểu 70 điểm), TOEIC 2 kỹ năng (tối thiểu 600 điểm)];

 8. Đơn cam kết thực hiện đúng số lượng công trình ISI (và/hoặc SCOPUS) mà NCS đăng ký thực hiện và cam kết chấp nhận sự chế tài nếu không thực hiện được;
 9. Xác nhận của Cơ sở đào tạo NCS về việc đồng ý cho NCS có công trình liên quan đến luận án sẽ đứng tên Trường đại học Tôn Đức Thắng (với trường hợp ngoài Trường).

Hồ sơ của học viên cao học

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng;

 2. Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học có chứng thực [hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp] và Bảng điểm học tập;

 3. Bản sao giấy báo kết quả trúng tuyển cao học [hoặc quyết định đã trúng tuyển của Hội đồng xét tuyển] của Trường;

 4. Giấy chứng nhận giáo viên (nếu là giáo viên ở các tỉnh) (tại đây).

Học bổng lưu học sinh

Học bổng đối với lưu học sinh nước ngoài

Mức học bổng:

 • Học bổng toàn phần: i) toàn bộ học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) toàn bộ học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) toàn bộ học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí;
 • Học bổng bán phần: i) 50% học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) 50% học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) 50% học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí;
 • Học bổng hỗ trợ: i) hỗ trợ một phần học phí; hoặc ii) hỗ trợ toàn bộ phí ký túc xá; hoặc iii) hỗ trợ một phần sinh hoạt phí; hoặc iv) những hỗ trợ khác theo quyết định của Hiệu trưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Đối tượng được xét Học bổng:

 • Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;
 • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
 • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng.
Học bổng sau tiến sĩ

Mục đích

 • Học bổng sau tiến sĩ của Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Post-doc Scholarship) là chương trình tài trợ của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho nghiên cứu viên (NCV) có học vị tiến sĩ;
 • Học bổng sau tiến sĩ còn có mục đích hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để NCV sau tiến sĩ tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus;

Đối tượng dự tuyển học bổng sau tiến sĩ

 • Tuổi đời không quá 45;
 • Có học vị tiến sĩ;
 • Là tác giả chính của ít nhất 02 công trình ISI đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật; hoặc 01 công trình ISI, hoặc 02 công trình Scopus đối với các nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, tài chính, quản trị,… Tất cả các công trình ISI/Scopus phải theo quy định về công bố khoa học của TDTU.
 • Thành thạo tiếng Anh chuyên môn, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tốt;
 • Phải được chấp thuận bởi người hướng dẫn của TDTU;
 • Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với hướng đề xuất xét chọn học bổng sau tiến sĩ.

Giá trị học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ

 • Được nhận thu nhập hàng tháng như NCV cơ hữu căn cứ theo sản phẩm khoa học theo từng năm đã đăng ký;
 • Hỗ trợ chỗ ở đối với người nước ngoài;
 • Hỗ trợ trang thiết bị để nghiên cứu và làm việc tại một phòng thí nghiệm hoặc theo sự bố trí của người hướng dẫn.

Nhiệm vụ của NCV sau tiến sĩ

 • Có kế hoạch đăng ký chỉ tiêu nghiên cứu khoa học được Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ thống nhất; được Hiệu trưởng phê duyệt;
 • Phải thực hiện thêm một (01) trong các nghĩa vụ sau (đăng ký rõ trong kế hoạch và có minh chứng thực hiện):
 • Giảng dạy (lý thuyết + thực hành): 03 tín chỉ/năm đối với bậc đại học hoặc 02 tín chỉ/năm đối với bậc sau đại học;
 • Báo cáo chuyên đề về NCKH: 04 chuyên đề/năm.

Người hướng dẫn

Hồ sơ xin cấp học bổng NCV sau tiến sĩ

 • Lý lịch khoa học (liệt kê đầy đủ rõ ràng các sản phẩm khoa học);
 • Bằng tiến sĩ;
 • Kế hoạch nghiên cứu được xác nhận bởi người hướng dẫn;
 • Thư chấp thuận của người hướng dẫn có bảo lãnh chỉ tiêu đăng ký của ứng viên;
 • Thư giới thiệu của chuyên gia (ít nhất 02, trong đó có 01 người hướng dẫn luận án tiến sĩ).

Hồ sơ có thể gửi về các địa chỉ sau:

 • Giảng viên hướng dẫn,
 • Phòng Sau đại học,
 • Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ.

Thông tin liên hệ
Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng.
Địa chỉ: Phòng B002, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 3775-5059
Website: grad.tdtu.edu.vn 

Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng.
Địa chỉ: Phòng A303, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.
Điện thoại: (028) 3775-5037
Website: science.tdtu.edu.vn