Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh chương trình 4 + 1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Ngành đào tạo trình độ đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; nếu ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ phải được Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý;
 • Người học có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 (thang điểm 10) trở lên được phép đăng ký học tối đa 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các đối tượng người học còn lại được phép đăng ký học tối đa 40% số tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 4+1
 • Sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 trên Hệ thống thông tin sinh viên (xem hướng dẫn).
 • Sinh viên đang theo học ngành đào tạo trình độ đại học là ngành nằm trong danh mục ngành gần, ngành khác (xem tại đây) với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ muốn tham gia chương trình 4+1 thì sinh viên làm đơn xin đăng ký có sự đồng ý Khoa quản lý ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tư vấn và đồng ý nộp tại Phòng Sau đại học.
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC BỔNG – HỌC PHÍ
 • Học bổng: (tại đây)
 • Học phí:
  • Học phần chung: 460.000đ/tín chỉ (chưa áp dụng chính sách học bổng);
  • Học phần cơ sở ngành và chuyên ngành: tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành. Mức học phí toàn khóa đào tạo trình độ thạc sĩ tham khảo tại đây

CÔNG NHẬN MÔN HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC

Nội dung Công nhận môn học bậc đại học Công nhận học phần bậc cao học
Quyền lợi

Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm trong danh mục tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương trình bồi dưỡng sau đại học.

Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên.
Hồ sơ
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trong hệ thống thông tin học viên).
 • Đơn xin công nhận điểm học phần;
 • Bảng điểm sau đại học (nộp đơn xin cấp bảng điểm trong hệ thống thông tin học viên).
Thời điểm nhận hồ sơ Khi học phần có điểm tổng kết. Khi làm thủ tục nhập học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
Nơi nhận hồ sơ Tổ tư vấn học đường Phòng Sau đại học
Thời hạn công nhận 05 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình 4+1
BIỂU MẪU LIÊN QUAN