Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu bài thi năng khiếu thể dục thể thao

Năng khiếu TDTT: Thí sinh xét tuyển phải tham gia thi môn năng khiếu Thể dục thể thao do TDTU tổ chức để có điểm xét tuyển. TDTU không sử dụng kết quả thi của các trường khác chuyển sang.

Nội dung thi năng khiếu: thí sinh phải dự thi các nội dung năng khiếu thể dục thể thao gồm các nội dung:

  • Kiểm tra hình thái: Không bị dị tật, dị hình, có khả năng hoạt động thể chất như người bình thường (Điều kiện dự thi).
  • Bật xa tại chỗ (cm): Thang điểm 10

+ Kỹ thuật động tác: người được kiểm tra, đứng hai chân mở rộng tự nhiên, ngón chân đặt sát mép vạch giới hạn; khi bật nhảy và tiếp đất, hai chân tiến hành cùng lúc.

+ Thành tích: được tính từ vạch nhảy đến điểm tiếp đất gần nhất của thí sinh. Thí sinh thực hiện hai lần nhảy, tính thành tích lần nhảy cao nhất.

  • Chạy 30m (giây) xuất phát cao (XPC): Thang điểm 10

+ Kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra thực hiện tư thế xuất phát cao. Thành tích được tính từ khi thí sinh xuất phát đến lúc vượt qua vạch đích. Thực hiện hai lần chạy, tính lần chạy có thành tích nhanh nhất.

+ Thành tích: chạy được xác định là giây và số lẻ từng 1/100 giây.

  • Lực bóp tay (kg): Thang điểm 10

+ Kỹ thuật động tác: Người được kiểm tra đứng hai chân bằng vai, tay thuận cầm lực kế hướng vào lòng bàn tay. Không được bóp giật cục và có các động tác trợ giúp khác. Thực hiện hai lần, nghỉ 60 giây giữa hai lần thực hiện.

+ Thành tích: Lấy kết quả lần cao nhất, chính xác đến 0,1. 

Lưu ý:

  • Thí sinh phải mang theo trang phục vận động và giày thể thao.
  • Thí sinh có mặt trước thời gian thi 90 phút để khởi động và thực hiện thử các động tác trước khi bắt đầu.
  • Các trường hợp đặc biệt về ngoại hình sẽ do hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định.
  • Điểm năng khiếu =  (Điểm bật xa tại chỗ + Điểm lực bóp tay + Điểm chạy 30m) / 3.