Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu bài thi năng khiếu mỹ thuật

- Giới thiệu về bài thi: Kỳ thi năng khiếu mỹ thuật Trường Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức và kiểm tra dưới dạng hình thức kỹ năng thực hành, thông qua  hai môn: Vẽ hình họa mỹ thuật và Vẽ trang trí màu. Mục đích của hai môn thi năng khiếu này, giúp đánh giá năng lực nhận thức về hình họa và trang trí của thí sinh. Qua đó, làm cơ sở để phân biệt được năng lực thẩm mỹ và tư duy sáng tạo của thí sinh, nhằm xác định đối tượng đủ khả năng để tuyển chọn vào học tập của các ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế tạo dáng, Thiết kế đồ họa và Kiến trúc.

- Mục đích: Đánh giá năng lực của thí sinh về sự hiểu  biết, có khả năng nhìn nhận và thể hiện được các cấu trúc sự vật: xác định được sáng – tối, không gian trước–sau, khối hình, diện mảng,... của các cấu trúc đồ vật  tồn tại  xung quanh cuộc sống. Bên cạnh đó, xác định và đánh giá được khả năng ghi nhận, quan sát sự vật trên không gian 3 chiều và thể hiện được các sự vật đó lên mặt giấy của không gian 2 chiều, thông qua các ngôn ngữ đồ họa: nét, mảng, sáng tối... Qua đó, nhìn nhận năng lực phác hình, tìm trục, phân bố không gian, sắp xếp bố cục, tạo điểm trọng tâm... Đối với môn Vẽ trang trí màu:  đánh giá năng lực sáng tạo, tư duy về họa tiết, màu sắc, bố cục trong quá trình thể hiện các bài tập trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng. Thông qua đó, đánh giá khả năng thể hiện các yếu tố về màu sắc: hài hòa, độ  xốp của chất màu, tính ke cẩm của kỹ thuật tô màu...

- Nội dung thi: Bài thi năng khiếu mỹ thuật của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được tổ chức bao gồm những môn sau:

+ Môn Vẽ hình họa mỹ thuật: được tổ chức kiểm tra đánh giá trên các nội dung của các hình khối cơ bản và biến thể của đồ vật. Chủ đề thường gắn liền với các tĩnh vật tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thí sinh thể hiện một bài tĩnh vật hoàn thiện trên khổ giấy 30cm x 42cm.

+ Môn Vẽ trang trí màu: được tổ chức và đánh giá dựa trên các nội dung thi về kiến thức, kỹ năng về trang trí và bố cục mang tính cơ bản và ứng dụng. Các nội dung thi thường tập trung định hướng thí sinh cách điệu và bố cục họa tiết, sử dụng màu sắc, ngôn ngữ hội họa,... tạo nên một sản phẩm trang trí trong đời sống có tính ứng dụng và đạt được tính thẩm mỹ.

- Cấu trúc đề thi: Được thể hiện cụ thể như sau:

+ Môn Vẽ hình họa mỹ thuật: được thiết kế bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là đề thi bao gồm các tĩnh vật được sắp xếp, bố cục theo chủ đề. Phần thứ hai là phần yêu cầu thí sinh phải đạt được  trong quá trình thể hiện bài: Dựng hình, bố cục, khái quát diễn tả sáng – tối, kỹ thuật thể hiện bút chì... Với cấu trúc hai phần giúp cho thí sinh có những vật mẫu để quan sát và những yêu cầu trong thể hiện bài làm, tạo điều kiện cho thí sinh biết được những tiêu chí cần thiết trong quá trình thể hiện một bài hình họa cơ bản.

+ Môn Vẽ trang trí màu: Cấu trúc đề thi được chia ra hai phần: phần thứ nhất là đề thi; bao gồm những nội dung yêu cầu của bài thi. Phần thứ hai là các yêu cầu đạt được trong bài thi Vẽ trang trí màu: Thể hiện đúng kích thước, yếu tố sáng tạo trong họa tiết, bố cục, màu sắc, gam màu chủ đạo, kỹ thuật thể hiện màu... Trên cơ sở kết cấu hai phần, giúp thí sinh nắm được nội dung của bài thi và các tiêu chí cơ bản cần đạt được trong bài trang trí.

- Thời gian thi:

+ Môn Vẽ hình họa mỹ thuật: 240 phút

+ Môn Vẽ trang trí màu: 240 phút

- Chất liệu thể hiện trong bài thi:

+ Môn Vẽ hình họa mỹ thuật: Chất liệu chì

+ Môn Vẽ trang trí màu: Màu bột hoặc màu nước (Pentel, Đông á, Mango,…)

- Những vật dụng cần mang theo:

+ Môn Vẽ trang trí màu:

 • Bảng vẽ (khổ giấy A3);
 • Bút chì mềm (2B,3B 4B,5B,6B), thí sinh được chọn loại bút chì mềm phù hợp;
 • Màu bột hoặc màu nước (Pentel, Đông á, Mango,…);
 • Keo dán dạng nước để pha với màu bột;
 • Giấy can mờ hoặc giấy than (không có hình);
 • Băng keo giấy, kẹp bướm (không sử dụng băng keo 2 mặt);
 • Bảng pha màu (bằng nhựa hoặc gỗ ván ép);
 • Cọ vẽ các loại (ít nhất 3 cái lớn, trung, nhỏ);
 • Thước eke, compa, gôm (tẩy), viết mực (viết bi);
 • Lon đựng nước để rửa cọ;        
 • Giẻ lau;
 • Gọt bút chì.

+ Môn Vẽ hình họa mỹ thuật

 • Bảng vẽ (khổ giấy A3);
 • Bút chì mềm (2B,3B,4B,5B,6B), thí sinh được chọn loại bút chì mềm phù hợp;
 • Viết mực (viết bi);
 • Gôm (tẩy);
 • Que đo, dây dọi;
 • Băng keo giấy, kẹp bướm (không sử dụng băng keo 2 mặt).
 • Gọt bút chì.