Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn đăng ký thi năng khiếu năm 2024

Đối tượng: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp có môn năng khiếu vào các ngành: Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Quản lý thể dục thể thao, Quy hoạch vùng và đô thị.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng ký dự thi tại thinangkhieu.tdtu.edu.vn

Bước 2: Kiểm tra thông tin bằng tài khoản được cấp ở bước 1

Bước 3: Nộp lệ phí

Bước 4: Kiểm tra trạng thái thanh toán và trạng thái hồ sơ

Thời gian đăng ký:

- Đợt 1: từ 01/4/2024 đến 05/5/2024; thi ngày 18-19/5/2024

- Đợt 2: từ 01/4/2024 đến 20/5/2024; thi ngày 01-02/6/2024

- Đợt 3: từ 01/4/2024 đến 15/6/2024; thi ngày 01-02/7/2024

Lưu ý: Thí sinh có thể đăng ký thi cả 3 đợt, điểm cao nhất trong các đợt sẽ được dùng để xét tuyển.

 

Thông tin chi tiết về thi năng khiếu 2024: tại đây