Nhảy đến nội dung
x

Kết quả trúng tuyển các ngành trình độ đại học chính quy 2020 và xác nhận nhập học PT1 và 3 đợt 1

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển các ngành trình độ đại học chính quy 2020 và xác nhận nhập học Phương thức Xét tuyển theo quá trình học tập THPT và Xét tuyển thẳng - Đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2020 các ngành trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc Trung học phổ thông (THPT) và Xét tuyển thẳng - Đợt 1 (xét theo kết quả 5 Học kỳ) như sau:

1. Phương thức Xét tuyển theo quá trình học tập THPT – Đợt 1 (Xét theo 5HK)

1.1. Kết quả trúng tuyển các ngành năng khiếu

- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2020, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo Trường THPT)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển, Môn điều kiện

Điểm trúng tuyển

1

7210402

Thiết kế công nghiệp

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

2

7210403

Thiết kế đồ họa

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6.0

29,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

3

7210404

Thiết kế thời trang

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

4

7580108

Thiết kế nội thất

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

5

7580101

Kiến trúc

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6.0

29,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

6

F7210403

Thiết kế đồ họa- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT,

Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

 • Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng tại mục 4 của thông báo này.

1.2. Kết quả trúng tuyển các ngành khác

 • Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển theo Thông báo kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT - Đợt 1 năm 2020” (số 04/TB - HĐTS ngày 31/7/2020) được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng tại mục 4 của thông báo này.
 • Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn

2. Phương thức xét tuyển thẳng – Đợt 1

2.1. Kết quả trúng tuyển phương thức tuyển thẳng của các ngành năng khiếu

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa – chất lượng cao) đủ điều kiện trúng tuyển nếu thí sinh thỏa các yêu cầu nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của Trường đã công bố.

 • Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng tại mục 4 của thông báo này.

2.2. Kết quả trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng của các ngành khác

 • Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển phương thức xét tuyển thẳng theo Thông báo kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển thẳng - Đợt 1 năm 2020” (số 05/TB-HĐTS ngày 31/7/2020) được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường đại học Tôn Đức Thắng tại mục 4 của thông báo này.

- Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn

3. Kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt thi ngày 03/9 - 04/9/2020 (do tình hình dịch COVID -19).

Tất cả thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt thi ngày 03-04/9/2020, đạt điểm sơ tuyển theo “Thông báo kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT - Đợt 1 năm 2020” (số 04/TB-HĐTS ngày 31/7/2020) và “Thông báo kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển thẳng - Đợt 1 năm 2020” (số 05/TB-HĐTS ngày 31/7/2020), hoặc đạt mức điểm trúng tuyển các ngành năng khiếu ở mục 1.1 và mục 2.1 của thông báo này chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi thỏa các điều kiện sau:

 + Thí sinh thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến từ 8h00 ngày 03/9/2020 đến 17h00 ngày 05/9/2020 (theo hướng dẫn bước 1 ở mục 4)

 + Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 (thi ngày 03/9 - 04/9/2020)

 + Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 để xác nhận và làm thủ tục nhập học từ ngày 21/9/2020 đến ngày 23/9/2020.

4. Thủ tục xác nhận nhập học

Tất cả thí sinh thuộc đối tượng ở mục 1, 2 và mục 3 của thông báo này phải thực hiện xác nhận trúng tuyển nhập học theo 2 bước:

- Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến

 • Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến: từ 8h00 ngày 03/9/2020 đến 17h00 ngày 05/9/2020
 • Cách thức xác nhận nhập học trực tuyến: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản được cấp -> chọn mục “Xác nhận nhập học” -> chọn ngành thí sinh có nguyện vọng nhập học. Thí sinh chỉ được chọn xác nhận nhập học 1 ngành duy nhất. Trong thời gian xác nhận nhập học, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng xác nhận nhập học (nếu có)
 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT 2020 thì chọn mục “Đã tốt nghiệp THPT năm 2020”.
 • Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 thì chọn mục “Thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2”.
 • Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) đạt điểm trúng tuyển và đạt điểm thi năng lực tiếng Anh trình độ A2 có thể đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh bằng cách chọn vào ngành xác nhận nhập học và đánh dấu chọn vào mục “Đăng ký chương trình dự bị tiếng Anh”.
 • Đối với thí sinh thuộc điện F0, F1, F2 hoặc ở địa phương đang thực hiện cách ly xã hội thì chọn vào mục “Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, ở địa phương đang thực hiện cách ly xã hội không đến làm thủ tục nhập học được”. Nhà trường sẽ hướng dẫn thí sinh phương án làm thủ tục nhập học riêng.

- Bước 2: Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 để xác nhận và làm thủ tục nhập học chính thức.

 • Thời gian gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 và làm thủ tục nhập học: từ ngày 07/9/2020 đến 17h00 ngày 12/9/2020.
 • Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 03/9/2020 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

5. Các lưu ý khác

- Thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến theo đúng thời gian quy định ở mục 4 xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận thí sinh nhập học.

- Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 trong thời gian quy định ở mục 4 xem như thí sinh từ chối nhập học. Sau thời gian này, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận thí sinh nhập học.

- Nhà trường sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại về sau nếu thí sinh không thực hiện việc xác nhận nhập học theo quy định đã thông báo.

- Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, khi thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vui lòng đăng ký thời gian đến Trường làm thủ tục nhập học. Riêng thí sinh thuộc các tỉnh đang có dịch COVID -19 theo thông báo của Sở Y tế Tp.HCM sẽ làm thủ tục nhập học vào buổi chiều ngày 12/9/2020.

- Trường đại học Tôn Đức Thắng xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển

- Nhận thư mời nhập học:

+ Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 trực tiếp tại Trường: Thí sinh được nhận ngay Thư mời nhập học

+ Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 qua đường bưu điện (Địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh): Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học

- Trước khi đến Trường làm thủ tục nhập học, thí sinh vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn thủ tục nhập học trên website https://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 03/9/2020

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024