Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký xét tuyển Phương thức 1 và 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v đăng ký xét tuyển phương thức 1, 3 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo đăng ký xét tuyển năm 2024 theo kết quả học tập THPT (phương thức 1), xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (phương thức 3) như sau:

1. Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập THPT – Mã phương thức 200

a. Đối tượng

- Đối tượng 1: Thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU và tốt nghiệp THPT năm 2024 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 đến năm 2024 trừ các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024).

- Đối tượng 2: Thí sinh đang là học sinh lớp 12 ở các trường THPT chưa ký kết hợp tác với TDTU và tốt nghiệp THPT 2024 (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 đến năm 2024 trừ các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024).

b. Thời gian đăng ký

- Từ 01/4 - 15/6/2024: Thí sinh thuộc đối tượng 1 đăng ký, điều chỉnh hồ sơ, cập nhật học lực lớp 12.

- Từ 20/5 - 15/6/2024: Thí sinh thuộc đối tượng 2 đăng ký và điều chỉnh hồ sơ.

- Ngày 18/6/2024: hạn cuối thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống.

c. Cách thức đăng ký

- Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến, điều chỉnh và tải hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, chứng chỉ tiếng Anh, thành tích học sinh giỏi,…(nếu có) lên hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn. Thí sinh không nộp hồ sơ giấy về TDTU.

- Bước 2: Thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống.

- Bước 3: Kiểm tra trạng thái hồ sơ, trạng thái xác nhận thanh toán lệ phí,… trên hệ thống http://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp. Thí sinh xét tuyển vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế hoặc chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế phải theo dõi email để xem lịch phỏng vấn.

- Bước 4: TDTU công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT.

- Bước 5: Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT theo thời gian quy định. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của TDTU phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển khác.

d. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành, chương trình.

e. Cách thức xét tuyển

- Đợt 1: Xét theo kết quả học tập THPT 05HK (HK1, 2 lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12). Chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa xét tuyển theo tổ hợp môn; chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình dự bị đại học tiếng Anh xét tuyển theo điểm trung bình học kỳ. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển theo điểm trung bình học kỳ 70% kết hợp điểm phỏng vấn 30%.

- Đợt 2: Xét theo kết quả học tập THPT 06HK (HK1, 2 lớp 10, 11 và 12). Chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa xét tuyển theo tổ hợp môn; chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình dự bị đại học tiếng Anh xét tuyển theo điểm trung bình học kỳ. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển theo điểm trung bình học kỳ 70% kết hợp điểm phỏng vấn 30%.

- Xét tuyển theo thang điểm 40. Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) theo quy định của Bộ GD&ĐT quy về thang điểm 40. Điểm khuyến khích học tập (hệ số trường THPT, thành tích học sinh giỏi, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS).

- Thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc) phải tham gia thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức để có đủ điểm xét tuyển. TDTU không sử dụng kết quả thi của các trường khác.

- Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

+ Thí sinh phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh có giá trị từ ngày 01/10/2022 và còn giá trị đến ngày 01/10/2024: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (chương trình đại học bằng tiếng Anh), chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 (tương đương IELTS 5.5) trở lên (chương trình liên kết đào tạo quốc tế).

+ Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định có thể: xét tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh của chương trình đại học tiếng Anh; xét tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh của chương trình liên kết đào tạo quốc tế thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 trở lên hoặc điểm trung bình (ĐTB) 5HK/6HK (theo đợt xét) môn tiếng Anh từ 6.5 trở lên. Trong 1 năm học, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định để chuyển vào chương trình chính thức. Sau 1 năm học, thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ bị dừng học.

f. Nguyên tắc xét tuyển

- Mỗi thí sinh được đăng ký 04 nguyện vọng (tất cả các chương trình) + 01 nguyện vọng (chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) + 01 nguyện vọng (chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế).

- Đối với chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế, Trường tổ chức phỏng vấn thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1.

- Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tối đa 40 điểm (sau khi cộng điểm khuyến khích học tập nếu điểm xét tuyển lớn hơn 40 điểm sẽ được làm tròn về 40 điểm).

- Xét tuyển theo thang điểm 40, theo mức Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành của phương thức này.

- Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT.

- Nhà trường xét theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng của 04 nguyện vọng. Nguyện vọng xét cho chương trình đại học bằng tiếng Anh và liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển độc lập. Thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển có điều kiện lên hệ thống của Bộ theo thời gian quy định.

g. Chi phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng. Đối với chương trình liên kết đào tạo quốc tế lệ phí xét tuyển 100.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh thanh toán trực tuyến trên hệ thống theo hướng dẫn. Thí sinh phải hoàn thành đủ lệ phí xét tuyển mới được xét tuyển. Nhà trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển.

h. Danh mục ngành, tổ hợp và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

- Danh mục ngành, tổ hợp và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển theo 5HK (phụ lục 2).

- Danh mục ngành, tổ hợp và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển theo 6HK (phụ lục 3).

i. Danh sách các Trường THPT ký kết xét tuyển đợt 1 và danh sách các Trường THPT chưa ký kết xét tuyển đợt 2 được công bố tại https://tracuutruongkyket.tdtu.edu.vn trước ngày 01/4/2024.

j. Danh sách Trường THPT chuyên/năng khiếu (phụ lục 15), Trường THPT trọng điểm (phụ lục 16).

k. Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm khuyến khích học tập theo ngành (phụ lục 10).

l. Danh mục chứng chỉ tiếng Anh tương đương (phụ lục 9)

2. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU – Mã phương thức 303

2.1. Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng và cấp học bổng cho thí sinh có Thư giới thiệu của Ban Giám hiệu các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU

Xét tuyển thẳng và cấp học bổng cho thí sinh đang là học sinh lớp 12, tốt nghiệp THPT năm 2024 và có Thư giới thiệu của Ban Giám hiệu các trường THPT có ký kết hợp tác với TDTU theo điểm 05HK vào các ngành có chính sách thu hút theo phụ lục 5.

a. Cách thức đăng ký

- Thí sinh đăng ký 01 nguyện vọng và thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn (Thí sinh không in phiếu đăng ký nộp về trường). Sau khi đăng ký thành công, thí sinh in và xin xác nhận của Ban Giám hiệu trường THPT vào Thư giới thiệu. Sau khi Ban giám hiệu xác nhận, thí sinh chụp hình/scan Thư giới thiệu và tải lại lên hệ thống đăng ký xét tuyển.

- Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT theo thời gian quy định. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của TDTU phải tiếp tục đăng ký xét tuyển các nguyện vọng này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển khác.

b. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tối đa 40 điểm (sau khi cộng điểm khuyến khích học tập nếu điểm xét tuyển lớn hơn 40 điểm sẽ được làm tròn về 40 điểm).

- Xét tuyển theo thang 40. Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) theo quy định của Bộ GD&ĐT quy về thang điểm 40.

- Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh: phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định (phụ lục 9).

c. Thời gian đăng ký

- Từ 01/04 – 15/6/2024: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh hồ sơ và cập nhật học lực lớp 12.

- Ngày 18/6/2024: hạn cuối thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống.

d. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh thanh toán trực tuyến trên hệ thống theo hướng dẫn. Thí sinh phải hoàn thành đủ lệ phí xét tuyển mới được xét tuyển. Nhà trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển.

e. Danh mục các ngành có chính sách thu hút cấp học bổng cho sinh viên và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển theo (phụ lục 5).

f. Quy định chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (Phụ lục 9).

g. Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm khuyến khích học tập theo ngành (Phụ lục 10).

2.2. Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương) xét vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết đào tạo quốc tế

a. Đối tượng 2.1: Thí sinh đang là học sinh lớp 12 và tốt nghiệp THPT năm 2024 tại các Trường THPT ký kết (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 đến năm 2024 trừ các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT 2024) ưu tiên xét tuyển theo điểm 05HK vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình Liên kết đào tạo quốc tế.

b. Đối tượng 2.2: Thí sinh đang là học sinh lớp 12 và tốt nghiệp THPT năm 2024 tại các Trường THPT chưa ký kết (Chương trình liên kết đào tạo quốc tế xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 đến năm 2024 trừ các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT 2024) ưu tiên xét tuyển theo điểm 06HK vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình Liên kết đào tạo quốc tế.

c. Cách thức đăng ký

- Thí sinh đăng ký 01 nguyện vọng và thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn. (Thí sinh không in phiếu đăng ký nộp về trường).

- Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT theo thời gian quy định. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của TDTU phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển khác.

d. Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tối đa 40 điểm (sau khi cộng điểm khuyến khích học tập nếu điểm xét tuyển lớn hơn 40 điểm sẽ được làm tròn về 40 điểm).

- Xét theo thang điểm 40. Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) theo quy định của Bộ GD&ĐT quy về thang điểm 40.

- Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định (phụ lục 9).

e. Thời gian đăng ký

- Từ 01/4 - 15/6/2024: Thí sinh thuộc đối tượng 2.1 đăng ký, điều chỉnh hồ sơ và cập nhật học lực lớp 12.

- Từ 20/5 - 15/6/2024: Thí sinh thuộc đối tượng 2.2 đăng ký và điều chỉnh hồ sơ.

- Ngày 18/6/2024: hạn cuối thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống.

f. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh thanh toán trực tuyến trên hệ thống theo hướng dẫn. Thí sinh phải hoàn thành đủ lệ phí xét tuyển mới được xét tuyển. Nhà trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển.

g. Danh mục các ngành và điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển (Phụ lục 6).

h. Quy định chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (Phụ lục 9).

i. Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm khuyến khích học tập theo ngành (Phụ lục 10).

2.3. Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (3.1); Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam (3.2); Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT (3.3)

Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 đến năm 2024 ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết đào tạo quốc tế (các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT 2024).

a. Cách thức đăng ký

- Thí sinh đăng ký bằng phiếu giấy tải từ website https://admission.tdtu.edu.vn.

- Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT theo thời gian quy định. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của TDTU phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển khác.

b. Nguyên tắc xét tuyển: mỗi đối tượng được đăng ký 01 nguyện vọng. Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

- (3.1) Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài: có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam; điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5 và thỏa điều kiện tiếng Anh theo quy định.

- (3.2) Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam: Thí sinh có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam, điểm trung bình năm lớp 12 ≥ 6.5, và thỏa điều kiện tiếng Anh theo quy định.

- (3.3) Thí sinh có các chứng chỉ SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36) còn giá trị sử dụng tính đến ngày 01/10/2024; có chứng nhận tốt nghiệp, công nhận văn bằng tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam; và thỏa điều kiện tiếng Anh theo quy định.

- Điều kiện tiếng Anh:

+ Thí sinh phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định (phụ lục 9).

+ Thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định có thể xét tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh của chương trình đại học tiếng Anh, chương trình dự bị tiếng Anh của chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Trong 1 năm học, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định để chuyển vào chương trình chính thức. Sau 1 năm học, thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định sẽ bị dừng học.

d. Thời gian đăng ký: từ 01/4 - 15/6/2024.

e. Hồ sơ xét tuyển

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài (Phụ lục 11).

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh học chương trình quốc tế của các trường quốc tế tại Việt Nam (Phụ lục 12).

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT (Phụ lục 13).

- Bản photo công chứng học bạ/bảng điểm THPT.

- Bản photo Giấy xác nhận văn bằng tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam.

- Bản photo chứng chỉ dùng để xét tuyển tuyển (3.3).

- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định.

- Bản photo các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có).

- Bản photo chứng nhận đạt thành tích học sinh giỏi (nếu có).

f. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng. TDTU không hoàn lại chi phí xét tuyển.

g. Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đại học (A005) Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

h. Danh mục ngành xét tuyển (Phụ lục 7).

i. Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm khuyến khích học tập theo ngành (Phụ lục 10).

2.4. Đối tượng 4: Xét tuyển thẳng dành cho học sinh trường trực thuộc TDTU (Trường quốc tế Việt Nam – Phần Lan)

a. Đối tượng (4.1): Học sinh hoàn tất chương trình THPT lớp 12 từ năm 2023 (các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT 2024) và học liên tục 3 năm THPT tại VFIS; Có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 5.5 trở lên; Có điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên; Có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc được công nhận tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam.

Phạm vi:  xét tuyển thẳng vào tất cả các chương trình đại học.

b. Đối tượng (4.2): Học sinh học hoàn tất chương trình THPT lớp 12 từ năm 2023 (các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT 2024) tại VFIS; Có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 5.5 trở lên; Có điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên; Có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc được công nhận tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam

Phạm vi: xét tuyển thẳng vào Chương trình đại học bằng tiếng Anh.

c. Đối tượng (4.3): Học sinh học hoàn tất chương trình THPT lớp 12 tại VFIS từ năm 2023 (các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận thí sinh tốt nghiệp THPT 2024); Có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 5.5 trở lên; Có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc được công nhận tương đương tốt nghiệp THPT của Việt Nam.

Phạm vi: xét vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

d. Đối tượng (4.4): Học sinh VFIS có chứng chỉ IB và có năng lực tiếng Anh tương đương trình độ IELTS 6.0 trở lên được tuyển thẳng vào chương trình liên kết quốc tế đơn bằng khi đảm bảo điều kiện đầu vào của Trường liên kết cấp bằng (đảm bảo yêu cầu văn bằng tốt nghiệp của Trường liên kết quốc tế) hoặc TDTU sẽ giới thiệu học sinh VFIS đi học tại các Trường đối tác của TDTU.

e. Cách thức đăng ký

- Thí sinh đăng ký bằng phiếu đăng ký tải từ website https://admission.tdtu.edu.vn.

- Thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng lên hệ thống Bộ GD&ĐT theo thời gian quy định. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện vào ngành học của TDTU phải tiếp tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) các nguyện vọng này trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh xác định nhập học vào Trường, thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển mà thí sinh muốn học ở thứ tự đầu tiên (nguyện vọng số 1). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng hoặc tiếp tục đăng ký thêm nguyện vọng khác để tham gia xét tuyển theo phương thức xét tuyển khác.

f. Nguyên tắc xét tuyển: mỗi đối tượng được đăng ký 01 nguyện vọng. Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển có điều kiện trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g. Thời gian đăng ký: từ 20/5 - 15/6/2024.

h. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 14).

- Bản photo công chứng học bạ/bảng điểm THPT.

- Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (nếu có).

- Bản photo các hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có).

- Bản photo chứng nhận đạt thành tích học sinh giỏi (nếu có).

i. Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng. TDTU không hoàn lại chi phí xét tuyển.

j. Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đại học (A005) Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

k. Quy định chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (Phụ lục 9).

l. Danh mục chia môn/lĩnh vực đạt giải được cộng điểm khuyến khích học tập theo ngành (Phụ lục 10).

3. Thí sinh theo dõi và cập nhật thông tin tại:

- Cổng thông tin tuyển sinh của Trường: https://admission.tdtu.edu.vn

- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn.

- Điện thoại: (028) 37 755 051 hoặc (028) 37 755 052.

- Hotline: 19002024.

- Tư vấn chương trình liên kết đào tạo quốc tế:

+ Hotline: 0935.035.270.

+ Email: tuvantuyensinhlkqt@tdtu.edu.vn.

- Địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.