Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh chương trình tuyển sinh tại Phân hiệu Khánh Hòa năm 2022

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh chương trình tuyển sinh tại Phân hiệu tỉnh Khánh Hòa năm 2022
(tuyển sinh tại Nha Trang)

         Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc điều chỉnh chương trình tuyển sinh đại học của Phân hiệu TDTU tại tỉnh Khánh Hòa (Nha Trang) năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh các chương trình tuyển sinh đại học tại Phân hiệu tỉnh Khánh Hòa

Tất cả các ngành tuyển sinh đại học của “chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang” đã dự kiến tuyển sinh năm 2022 trước đây thay đổi thành tuyển sinh “chương trình học tại Phân hiệu TDTU tỉnh Khánh Hòa”.

Thí sinh trúng tuyển vào chương trình học tại Phân hiệu tỉnh Khánh Hòa sẽ học toàn khóa học tại Phân hiệu TDTU tỉnh Khánh Hòasố 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

STT

Mã ngành

Tên ngành chương trình  cũ

Tên ngành chương trình  mới tuyển sinh 2022

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

2

N7340115

Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

3

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

4

N7340301

Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

5

N7380101

Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Luật - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

6


N7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

7

N7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa

2. Thông tin lưu ý

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển đợt 1 theo kết quả học tập THPT (phương thức 1), ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (phương thức 3) vào chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang có thể điều chỉnh nguyện vọng sang chương trình khác (nếu không có nguyện vọng học tại Phân hiệu Khánh Hòa) trên hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đăng ký trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 16/6 - 17/6/2022.

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (phương thức 5) vào chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang có thể điều chỉnh nguyện vọng sang chương trình khác (nếu không có nguyện vọng học tại Phân hiệu Khánh Hòa) tại https://forms.gle/iKBxYPiBz7TD5sK98 từ ngày 27/6 - 30/6/2022. Thí sinh không được thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM.

- TDTU xét tuyển dựa trên dữ liệu thí sinh đăng ký sau thời gian điều chỉnh theo thông báo này. Trường hợp thí sinh không điều chỉnh nguyện vọng xem như vẫn có nguyện vọng xét tuyển vào chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa. TDTU không giải quyết bất cứ khiếu nại gì về sau.