Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký dự thi NK-NLTA đợt 2 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian đăng ký dự thi

môn năng khiếu, năng lực tiếng Anh đợt 2 - năm 2022

Căn cứ thông báo số 03/TB-HĐTS ngày 14/4/2022 về việc tổ chức thi môn năng khiếu, thi năng lực tiếng Anh dành cho thí sinh xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 và theo tình hình thực tế;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký dự thi môn năng khiếu, năng lực tiếng Anh đợt 2 - năm 2022 như sau:

1. Thông tin điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh

Thông tin cũ

Thông tin điều chỉnh mới

Thời gian đăng ký dự thi trực tuyến

15/4 - 20/6/2022

15/4 - 26/6/2022

Thời hạn nộp hồ sơ về TDTU

Trước 17h00 ngày 21/6/2022

Trước 17h00 ngày 27/6/2022

Thời gian tổ chức thi

12/7 – 13/7/2022

2. Một số thông tin lưu ý

- Thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 1 nhưng không dự thi được hoặc đã dự thi nhưng kết quả chưa đạt có thể đăng ký dự thi tiếp đợt 2. Nhà trường sẽ sử dụng kết quả thi của đợt nào cao hơn để xét tuyển.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (PT1), ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3) theo tổ hợp có môn năng khiếu, chương trình đại học bằng tiếng Anh (trừ ngành ngôn ngữ Anh), chương trình liên kết quốc tế chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi môn năng khiếu/năng lực tiếng Anh để đủ điều kiện xét tuyển.

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2022 (PT2) theo tổ hợp có môn năng khiếu/năng lực tiếng Anh chưa đăng ký dự thi phải đăng ký dự thi để có điểm xét tuyển.

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 (PT5) nhưng chưa đăng ký dự thi môn năng khiếu/năng lực tiếng Anh:

+ Các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Kiến trúc phải dự thi môn năng khiếu vẽ hình họa mỹ thuật để xét điều kiện xét tuyển;

+ Các ngành của chương trình đại học bằng tiếng Anh (trừ ngành ngôn ngữ Anh), chương trình liên kết quốc tế chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của TDTU phải đăng ký dự thi môn năng lực tiếng Anh để xét điều kiện xét tuyển.

+ Thí sinh tham khảo chi tiết về giới thiệu bài thi Năng khiếu/Đánh giá năng lực tiếng Anh tại https://admission.tdtu.edu.vn.