Nhảy đến nội dung
x

Thông báo hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống Bộ năm 2022

THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển 

vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào TDTU lên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2022 như sau:

1. Quy định về đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2022:

a. Đối với thí sinh xét tuyển theo các phương thức riêng của TDTU: phương thức xét theo kết quả học tập 5HK THPT (Phương thức 1 đợt 1); phương thức xét theo kết quả học tập 6HK THPT (Phương thức 1 đợt 2); phương thức ưu tiên xét tuyển của TDTU đợt 1 (phương thức 3 đợt 1); phương thức ưu tiên xét tuyển của TDTU đợt 2 (phương thức 3 đợt 2); phương thức xét theo bài thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM (phương thức 5)

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của TDTU theo quy định của TDTU. Thí sinh tra cứu các nguyện vọng đã đăng ký theo phương thức riêng tại https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn từ ngày 22/7/2022.

- Thí sinh phải đăng ký các nguyện vọng xét tuyển theo phương thức riêng này lên trên hệ thống của Bộ GD&ĐT để đủ điều kiện được xét tuyển năm 2022.

b. Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (phương thức 2)

- Thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT trực tiếp trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh tham khảo ngành, tổ hợp xét tuyển theo phương thức 2 tại đây

- Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký các ngành có tổ hợp môn H00, H01, H02, V00, V01 cần có điểm thi Năng khiếu (Vẽ hình họa mỹ thuật và/hoặc Vẽ trang trí màu) thi tại TDTU để xét tuyển.

+ Thí sinh đăng ký các ngành có tổ hợp môn T00, T01 cần có điểm thi Năng khiếu TDTT thi tại TDTU để xét tuyển.

+ Thí sinh đăng ký các ngành có tổ hợp môn E01, E02, E03, E04, E05, E06 cần có điểm Năng khiếu Tiếng Anh: nộp Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định hoặc thi Năng lực tiếng Anh tại TDTU để xét tuyển.

2. Thời gian và cách thức đăng ký

- Từ ngày 22/07/2022 đến 17g00 ngày 20/08/2022, Thí sinh đăng ký trực tuyến tất cả các nguyện vọng xét tuyển vào TDTU lên hệ thống của Bộ GD&ĐT https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên hệ thống của Bộ GD&ĐT:

a) Thứ tự nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);

b) Trường: DTT- Trường Đại học Tôn Đức Thắng

c) Lựa chọn Ngành: mã ngành – tên ngành/chương trình đào tạo

d) Lựa chọn Phương thức xét tuyển.

đ) Lựa chọn Tổ hợp môn

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

a. Thí sinh nên tra cứu thông tin các nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào TDTU theo phương thức riêng tại: https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn trước khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

b. Số CMND/CCCD thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống của TDTU; đăng ký phương thức 5 trên hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM phải trùng khớp với số CMND/CCCD sử dụng đăng ký tài khoản trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Trường hợp thí sinh đã đăng ký số CMND/CCCD không trùng khớp nhau giữa các hệ thống trên, thí sinh phải liên hệ với TDTU để được hỗ trợ cập nhật lại số CMND/CCCD cho trùng khớp với hệ thống của Bộ trước khi đăng ký nguyện vọng. Thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét tuyển nếu không sử dụng cùng 1 số CMND/CCCD đăng ký giữa các hệ thống trên.

c. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 1 đợt 1 và Phương thức 3 đợt 1: chỉ các thí sinh đã có kết quả đạt sơ tuyển mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển tương ứng trên  hệ thống của Bộ GD&ĐT. Nếu thí sinh muốn nhập học vào ngành đã đạt sơ tuyển, thí sinh phải đặt nguyện vọng 1 đối với nguyện vọng này trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

d. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 1 đợt 2 và Phương thức 3 đợt 2 phải đăng ký tất cả các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký trên hệ thống TDTU lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

- TDTU sẽ thực hiện xét tuyển Phương thức 1 đợt 2 theo quy định xét tuyển phương thức này:  Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 1 – đợt 2 ở Nguyện vọng 1 sẽ không được xét Nguyện vọng 2. TDTU thực hiện xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức 1 – đợt 2 và cập nhật kết quả vào hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT để thực hiện xét lọc ảo chung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- TDTU thực hiện xét tuyển Phương thức 3 đợt 2 theo quy định xét tuyển của phương thức này và cập nhật kết quả vào hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT để thực hiện xét lọc ảo chung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

e. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 5 (xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH. Quốc gia TP.HCM) phải đăng ký tất cả các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký trên hệ thống của ĐH Quốc gia TP.HCM lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

- TDTU sẽ thực hiện xét tuyển Phương thức 5 theo quy định xét tuyển phương thức này: TDTU xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 5 theo dữ liệu nguyện vọng mà thí sinh đăng ký trên hệ thống của ĐH. Quốc Gia TP.HCM. Thí sinh được xét đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 5 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn sẽ không được xét tuyển những nguyện vọng có thứ tự ưu tiên thấp hơn nguyện vọng đã trúng tuyển.

- TDTU thực hiện xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức 5 và cập nhật kết quả vào hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT để thực hiện xét lọc ảo chung theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Thông tin liên hệ hỗ trợ

- Số điện thoại: (028) 37 755 051, (028) 37 755 052

- Hotline: 19002024

- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn