Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kết quả sơ tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT - Đợt 1 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả sơ tuyển năm 2020 các ngành trình độ đại học của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc trung học phổ thông (THPT) đợt 1 – dành cho các Trường THPT đã ký kết với TDTU như sau:

1. Điểm đạt sơ tuyển phương thức xét theo kết quả học tập THPT đợt 1

Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2020, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm đạt sơ tuyển

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

01

7220201

Ngôn ngữ Anh

Văn, Toán, Anh x 2

36,50

02

7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

Văn, Toán, Anh, Sử

34,50

03

7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

Văn, Toán, Anh, Sử

34,50

04

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực)

Văn, Toán, Anh x 2

36,00

05

7340115

Marketing

Văn, Toán, Anh x 2

36,50

06

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)

Văn, Toán, Anh x 2

36,00

07

7340120

Kinh doanh quốc tế

Văn, Toán, Anh x 2

37,00

08

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Văn, Anh, Toán x 2

35,00

09

7340301

Kế toán

Văn, Anh, Toán x 2

34,75

10

7380101

Luật

Văn, Toán, Anh, Sử

34,50

11

7720201

Dược học

Văn, Toán, Anh, Hóa

(học lực lớp 12 loại giỏi)

34,00

12

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Văn, Toán, Anh x 2

35,00

13

7420201

Công nghệ sinh học

Văn, Toán, Anh, Sinh

33,50

14

7520301

Kỹ thuật hóa học

Văn, Toán, Anh, Hóa

32,50

15

7480101

Khoa học máy tính

Văn, Toán, Anh, Lý

34,50

16

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Văn, Toán, Anh, Lý

32,00

17

7480103

Kỹ thuật phần mềm

Văn, Toán, Anh, Lý

34,50

18

7520201

Kỹ thuật điện

Văn, Toán, Anh, Lý

30,00

19

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

Văn, Toán, Anh, Lý

31,00

20

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Văn, Toán, Anh, Lý

30,00

21

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Văn, Toán, Anh, Lý

32,00

22

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Văn, Toán, Anh, Lý

30,00

23

7340408

Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức)

Văn, Anh, Toán x 2

28,00

24

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Văn, Toán, Anh x 2

31,00

25

7810302

Golf

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

26

7310301

Xã hội học

Văn, Toán, Anh, Sử

29,00

27

7760101

Công tác xã hội

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

28

7850201

Bảo hộ lao động

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,00

29

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước)

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,00

30

7440301

Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên)

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,00

31

7460112

Toán ứng dụng

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

32

7460201

Thống kê

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

33

7580105

Quy hoạch vùng và đô thị

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

34

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

01

F7220201

Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh x 2

33,50

02

F7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Sử

29,00

03

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh x 2

31,00

04

F7340115

Marketing - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh x 2

32,50

05

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh x 2

31,00

06

F7340120

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh x 2

35,00

07

F7340201

Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao

Văn, Anh, Toán x 2

30,50

08

F7340301

Kế toán - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh x 2

29,00

09

F7380101

Luật - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Sử

30,00

10

F7420201

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Sinh

28,50

11

F7480101

Khoa học máy tính - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

12

F7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Lý

29,00

13

F7520201

Kỹ thuật điện - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

14

F7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

15

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

16

F7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

01

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐXT 5HK TBHK = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

32,00

02

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30,00

03

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30,00

04

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

05

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

06

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

07

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

08

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

09

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

10

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

11

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

35,00

12

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

01

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

02

N7340115

Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

04

N7340301

Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Anh, Toán x 2

28,00

05

N7380101

Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

06

N7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

07

N7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

01

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

02

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

B7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

04

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

 • Tra cứu kết quả sơ tuyển tại website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa) xem kết quả xét tuyển công bố từ 08h00 ngày 03/09/2020 tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

    + Trường hợp thí sinh dự thi có kết quả chưa đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh (đạt trình độ A2) nhưng đủ điểm sơ tuyển của chương trình, thí sinh có thể đăng ký tham gia Chương trình dự bị tiếng Anh để đảm bảo đầu vào tiếng Anh trước khi có quyết định nhập học chính thức. Thí sinh đăng ký chương trình dự bị tiếng Anh trực tuyến trong mục “Xác nhận nhập học” trên hệ thống từ ngày 03-05/09/2020.      

    + Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

    + Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.  

2. Điều kiện trúng tuyển và xác nhận trúng tuyển nhập học

Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi:

 • Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020;
 • Từ ngày 03/09/2020 đến 05/09/2020, thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.
 • Từ ngày 07/09/2020 đến 17h00 ngày 12/09/2020, Thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bản chính học bạ THPT (để đối chiếu), bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời để xác nhận và các hồ sơ khác theo yêu cầu để làm thủ tục nhập học.
 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.
 • Thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 để xác nhận nhập học trong thời gian quy định xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

3. Nhận Thư mời nhập học

 • Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.
 • Thí sinh nhận Thư mời nhập học khi nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Trường.
 • Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Thời gian làm thủ tục nhập học

 • Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 12/09/2020: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Quận 7) hoặc tại các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc của Trường.
 • Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn từ ngày 03/09/2020 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024.