Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Kết quả trúng tuyển các ngành trình độ đại học chính quy 2020 phương thức Xét tuyển theo quá trình học tập THPT và Xét tuyển thẳng - Đợt 3

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển các ngành trình độ đại học chính quy 2020 phương thức Xét tuyển theo quá trình học tập THPT và Xét tuyển thẳng - Đợt 3

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2020 các ngành trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc Trung học phổ thông (THPT) và Xét tuyển thẳng - Đợt 3 (xét theo kết quả 6 Học kỳ) như sau:

1. Phương thức Xét tuyển theo quá trình học tập THPT – Đợt 3 (Xét theo 6HK)

- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2020, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo Trường THPT),

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

01

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

02

N7340115

Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

04

N7340301

Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Anh, Toán x 2

28,00

05

N7380101

Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

06

N7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

07

N7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

01

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

02

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

B7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

04

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm xét tuyển 6HK

Điểm trúng tuyển

01

FA7220201

Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐXT 6HK TBHK = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

32,00

02

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30,00

03

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

30,00

04

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

05

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

06

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

07

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

08

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

09

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

10

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

11

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

35,00

12

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

28,00

  • Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn
  • Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại mục 3 của thông báo này.
  • Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) đạt điểm trúng tuyển và đạt điểm thi năng lực tiếng Anh trình độ A2 có thể đăng ký học chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh chỉ được công nhận nhập học chính thức vào các ngành sau khi thí sinh học và đạt tiếng Anh trình độ B1 trở lên.

2. Phương thức xét tuyển thẳng – Đợt 3

- Đối tượng 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 đủ điều kiện trúng tuyển nếu điểm xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ (ĐXT 6HK TBHK) ≥ 24,00 và đạt điểm chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương) như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm xét tuyển 6HK

Điểm IELTS (tương đương)

01

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐXT 6HK TBHK = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) ≥ 24,00

IELTS 6.0

02

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.5

03

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.5

04

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

05

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

06

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

07

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

08

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

09

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

10

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

11

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 6.0

12

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

IELTS 5.0

- Đối tượng 3: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đạt điểm trung bình lớp 12 6,50 và nếu tốt nghiệp THPT tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức.

- Đối tượng 4: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải tốt nghiệp THPT năm 2020 và đạt điểm trung bình từng học kỳ của 6HK (HK1,2 lớp 10; HK1,2 lớp 11; HK1,2 lớp 12) 6,50 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức.

- Đối tượng 5: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đạt SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36)

- Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn

- Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và thực hiện việc Xác nhận nhập học theo quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại mục 3 của thông báo này.

3. Xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học

  • Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 để xác nhận và làm thủ tục nhập học chính thức từ ngày 07/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020.
  • Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn hoặc mục “Hướng dẫn thủ tục nhập học” trên hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

4. Các lưu ý khác

  • Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại về sau nếu thí sinh không thực hiện việc xác nhận nhập học theo quy định đã thông báo.
  • Trường Đại học Tôn Đức Thắng xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
  • Nhận thư mời nhập học:

+ Thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 trực tiếp tại Trường: Thí sinh được nhận ngay Thư mời nhập học

+ Thí sinh gửi Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 qua đường bưu điện (Địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh): Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học

  • Trước khi đến Trường làm thủ tục nhập học, thí sinh vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn thủ tục nhập học trên website https://admission.tdtu.edu.vn hoặc mục “Hướng dẫn thủ tục nhập học” trên hệ thống https://xettuyen.tdtu.edu.vn.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024