Nhảy đến nội dung
x

Thông báo mở rộng thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển Phương thức 4 - năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mở rộng thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐTS ngày 04/4/2024 về việc đăng ký xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

Căn cứ Công văn số 486/KT&ĐG-ĐGNL ngày 20/5/2024 về việc mở rộng thời gian đăng ký xét tuyển đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2024,

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo mở rộng thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Phương thức 4): “Thí sinh được đăng ký, bổ sung, điều chỉnh và sắp xếp thứ tự nguyện vọng đến hết ngày 15/6/2024 tại trang điện tử https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn”.

Thông tin liên hệ:

- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn.

- Điện thoại: (028) 37 755 051 hoặc (028) 37 755 052.

- Hotline: 19002024.

- Tư vấn chương trình liên kết đào tạo quốc tế:

+ Hotline: 0935.035.270.

+ Email: tuvantuyensinhlkqt@tdtu.edu.vn.

- Địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.