Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thay đổi kế hoạch đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển phương thức 1,3,5 năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc thay đổi kế hoạch đăng ký, nộp hồ sơ xét tuyển phương thức 1 (Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT), phương thức 3 (Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU) và phương thức 5 (xét theo bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM) năm 2022 như sau:

1. Đối với phương thức 1 và phương thức 3:

a. Nguyên tắc đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1, phương thức 3 trên hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của TDTU (https://xettuyen.tdtu.edu.vn, https://xettuyenlkqt.tdtu.edu.vn) trong thời gian thông báo và đảm bảo thỏa điều kiện đăng ký xét tuyển của TDTU.

- Đồng thời thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 1, phương thức 3 trên hệ thống đăng ký tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đăng ký theo mã ngành và phương thức xét thống nhất với mã đã đăng ký trên hệ thống của TDTU, mã này được Trường cung cấp cho thí sinh trước thời gian Bộ GD&ĐT mở hệ thống đăng ký xét tuyển đại học cho thí sinh đăng ký trực tuyến)

b. Thời gian dự kiến

TDTU điều chỉnh thời gian đăng ký xét tuyển chỉ tổ chức đăng ký trực tuyến 2 đợt:

Đợt 1: dành cho các Trường THPT đã ký kết (xét theo 5HK)

Đợt 2: dành cho tất cả các Trường THPT trên cả nước (xét theo 6HK)

Đợt xét

Thời gian đăng ký cũ

Thời gian đăng ký điều chỉnh (dự kiến)

Trường TDTU

Bộ GD&ĐT

Đợt 1

01/4/2022 - 25/5/2022

15/4/2022 - 15/6/2022

Theo kế hoạch đăng ký xét tuyển đại học 2022 của Bộ GD&ĐT (dự kiến sau khi thi THPT năm 2022)

Đợt 2

01/6/2022 - 10/7/2022

Dự kiến 20/6/2022 – Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng của Bộ GD&ĐT

Đợt 3

15/7/2022 - 20/8/2022

Hủy đợt đăng ký

 

Đợt 4

25/8/2022 - 06/9/2022

c. Hồ sơ và chi phí xét tuyển

- Thí sinh không cần phải nộp hồ sơ và chi phí xét tuyển về TDTU.

- Thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống và nộp lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh tải minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có) lên hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d. Nguyên tắc xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống xét tuyển phương thức 1, phương thức 3 của TDTU, đồng thời phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển tương ứng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT mới đủ điều kiện được xét tuyển.

- TDTU xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng phương thức và cập nhật danh sách đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để thực hiện lọc ảo chung toàn quốc (dự kiến lọc ảo chung cùng đợt xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022).

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển chính thức (sau khi lọc ảo chung) theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

2. Đối với phương thức 5 (Xét theo bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM)

- Thí sinh phải đăng ký dự thi, xét tuyển vào TDTU theo bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM trên hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM và đồng thời phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

- TDTU xét tuyển thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng phương thức và cập nhật danh sách đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GD&ĐT để thực hiện lọc ảo chung toàn quốc (dự kiến lọc ảo chung cùng đợt xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022). Kết quả trúng tuyển chính thức được công bố sau khi lọc ảo theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

3. Tổ chức thi năng khiếu và thi đánh giá năng lực tiếng Anh

- Thí sinh đăng ký vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu hoặc có yêu cầu phải thi môn năng khiếu; thí sinh đăng ký vào chương trình đại học tiếng Anh và chương trình liên kết quốc tế mà chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải đăng ký thi năng khiếu/thi đánh giá năng lực tiếng Anh của TDTU.

- Thí sinh có thể dự thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 hoặc đợt 2 để đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của TDTU. Xem chi tiết tại https://admission.tdtu.edu.vn

Chi tiết về điều kiện để nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức 1, 3 và 5 xem tại https://admission.tdtu.edu.vn.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh chính thức, TDTU sẽ có thông báo chi tiết về quy định, nguyên tắc xét tuyển năm 2022. Thí sinh theo dõi thường xuyên thông tin trên website https://admission.tdtu.edu.vn.