Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thay đổi kế hoạch thời gian đăng ký, tổ chức thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thay đổi kế hoạch thời gian đăng ký, tổ chức thi
năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 năm 2021

   Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng;

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan xảy ra ở một số tỉnh, thành trong nước vào những ngày qua, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo:

1. Tạm dừng thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 vào ngày 29 - 30/5/2021.

2. Thay đổi kế hoạch thời gian đăng ký, tổ chức thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1 năm 2021:

  • Đăng ký dự thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh: đến hết ngày 25/5/2021
  • Nộp hồ sơ dự thi về TDTU: trước 17h00 ngày 29/5/2021
  • Tổ chức thi: Nhà trường sẽ tổ chức thi khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và thông báo cho thí sinh ít nhất 01 tuần trước khi thi.

3. Các ngành có tổ hợp môn thi năng khiếu (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Quản lý thể dục thể thao, Golf, Quy hoạch vùng và đô thị); Chương trình đại học bằng tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) xét theo phương thức 1 và 3 sẽ được công bố kết quả sơ tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu/năng lực tiếng Anh đợt 1.