Nhảy đến nội dung
x

Danh sách hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung - Cập nhật ngày 23/08/2018

Thí sinh xem danh sách hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung (cập nhật ngày 23/8/2018) tại đây

Thí sinh xem danh sách hồ sơ không hợp lệ (cập nhật ngày 23/8/2018) tại đây.