Nhảy đến nội dung
x

Chính sách học bổng dành cho Chương trình liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại học năm 2022

TDTU có chính sách học bổng cho học sinh nhập học vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế năm 2022 như sau:

- Đối tượng 1: Cấp 05 suất học bổng 100% học phí chính khóa Giai đoạn 1 cho học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên (trong thời gian 3 năm THPT) hoặc đạt giải thưởng tương đương;

- Đối tượng 2: Cấp 05 học bổng 100% học phí chính khóa Giai đoạn 1 cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ B2 (IELTS 5.5; TOEFL iBT ≥ 65; B1 Prelimimary/ B2 First/ C1 Advanced/ C2 Proficiency ≥ 160; BEC Vantage/ BEC Higher ≥ 160; BULATS ≥ 60; TOEIC 4 kỹ năng: Nghe & Đọc ≥ 600, Viết ≥ 150, Nói ≥ 160) trở lên và tổng điểm xét tuyển đạt 32/40 điểm trở lên (áp dụng cho tất cả phương thức, không tính điểm ưu tiên tuyển sinh ). Hội đồng sẽ xét học bổng theo chứng chỉ tiếng Anh từ cao xuống cho đến hết suất học bổng;

- Đối tượng 3: Cấp 05 học bổng 50% học phí chính khóa Giai đoạn 1 cho học sinh có tổng điểm xét tuyển đạt 32/40 điểm trở lên (áp dụng cho tất cả phương thức, không tính điểm ưu tiên tuyển sinh ). Hội đồng sẽ xét học bổng theo điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến hết suất học bổng.

- Đối tượng 4: Cấp 05 học bổng 50% học phí chính khóa giai đoạn 1 cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ B2 trở lên. Hội đồng sẽ xét học bổng theo chứng chỉ tiếng Anh từ cao xuống cho đến hết suất học bổng.

Ghi chú:

- Trường hợp Tân sinh viên cùng lúc thỏa nhiều điều kiện học bổng thì sẽ được Nhà trường xét cấp học bổng cao nhất;

- Trường hợp có nhiều Tân sinh viên thỏa điều kiện học bổng và có cùng mức điểm xét học bổng thì sẽ xét ưu tiên học bổng theo điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 12. Nếu tiếp tục cùng mức điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 12 sẽ ưu tiên xét học bổng lần lượt theo điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 11, lớp 10. Trường hợp sau khi xét các điều kiện ưu tiên học bổng mà sinh viên vẫn có cùng mức điểm, suất học bổng sẽ chia đều cho các sinh viên thỏa điều kiện;

- Điểm xét học bổng của phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU sẽ lấy theo điểm xét tuyển 6 học kỳ (không tính điểm ưu tiên tuyển sinh);

- Học bổng chương trình liên kết đào tạo quốc tế sẽ được cấp khi sinh viên vào học chính khóa chương trình này. Học bổng không bao gồm học phí tiếng Anh và học phí học lại. Học bổng được cấp vào cuối mỗi năm học chính khóa giai đoạn 1.